Siêu cấp mộng ảo hệ thống (Convert)

 • Mô Tả
  Mộng ảo mở đầu, vạn vật năng lượng đều có thể chuyển thành kỷ dùng, vô hạn thăng cấp, vô hạn chuyển hóa, thần mã phép thuật, thần Matthew thật, thần mã công nghệ cao, đều có thể ở năng lượng bên trong từng cái hiện ra.

  Có vạn vật năng lượng, bất kỳ bệnh gì đều là điều chắc chắn, có năng lượng, vô tận trong tiểu thuyết nhân vật, đều có thể chuyển đổi mà ra.
  Tên tiếng trung: 超级梦幻系统 - http://www.qidian.com/Book/2204145.aspx
  Click để mở rộng...
  Mộng ảo mở đầu, vạn vật năng lượng đều có thể chuyển thành kỷ dùng, vô hạn thăng cấp, vô hạn chuyển hóa, thần mã phép thuật, thần Matthew thật, thần mã công nghệ cao, đều có thể ở năng lượng bên trong từng cái hiện ra. Có vạn vật năng lượng, bất kỳ bệnh gì đều là điều chắc chắn, có năng lượng, vô tận trong tiểu thuyết nhân vật, đều có thể chuyển đổi mà ra. Tên tiếng trung: 超级梦幻系统 - http://www.qidian.com/Book/2204145.aspx

Danh Sách Chương:

 1. chương 1: sống lại
 2. chương 3: tiên thiên bằng học đồ
 3. chương 4: hấp năng thủ
 4. chương 5: chỉ dẫn Tinh Linh
 5. chương 6: kí chủ nhà
 6. Chương 7: thảo mộc chi linh
 7. chương 8: biến hóa
 8. chương 9: rời nhà
 9. chương 10: thu thập tư liệu
 10. Chương 11: giả lập mô phỏng hệ thống
 11. Chương 12: làm khách
 12. Chương 13: sinh vật người
 13. Chương 14: lực vô hình
 14. Chương 15: Tiên Thiên công
 15. Chương 16: rèn luyện
 16. Chương 17: cự lang
 17. Chương 18: hoàn toàn thất bại
 18. Chương 19: Hùng vương
 19. Chương 20: trận chiến cuối cùng
 20. Chương 22: khen thưởng
 21. Chương 23: nội chính quan
 22. Chương 24:không tên
 23. Chương 25: nhiệt bán thương phẩm
 24. Chương 26: ưng lược thế
 25. Chương 27: đột phá
 26. Chương 28: giết người
 27. Chương 29: Bích Thủy kiếm
 28. Chương 30: mị Vương trại
 29. Chương 31: sủng vật
 30. Chương 32: thủ hạ trở về
 31. Chương 33: trở về nhà
 32. Chương 34: cải tạo
 33. Chương 35: làm người phải khiêm tốn
 34. Chương 36: định giá
 35. Chương 37: Kim đồng Ngọc nữ
 36. Chương 38: kịch bản
 37. Chương 39: đến cảng
 38. Chương 40: nhà mới
 39. Chương 41: mấy cái sư huynh muội?
 40. Chương 42: 256
 41. Chương 43: thấy Từ Khắc
 42. Chương 44: làm sao có khả năng! ! !
 43. Chương 45: hai trăm thủ
 44. Chương 46: hoá trang thuật
 45. Chương 47: mưu tính
 46. Chương 48: ngàn người chê trách
 47. Chương 49: giọt sương
 48. Chương 50: thu phục
 49. Chương 51: giao dịch
 50. Chương 52: Mona Lisa
 51. Chương 53: giá trên trời
 52. Chương 54: lại tiến vào luyện đan phô
 53. Chương 55: độ thiện cảm
 54. Chương 56: ngao dược
 55. Chương 57: huấn luyện
 56. Chương 58: đoạn Vân sơn
 57. Chương 59: thế lực ngầm
 58. Chương 60: kéo người xuống nước
 59. Chương 61: tiến vào cục
 60. Chương 62: cường giả liên minh