Sát Thần

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Sát Thần của tác giả Nghịch Thương Thiên trên trang đọc truyện online.Ở trong thế giới điên cuồng người ăn thịt người này, thần đã mất năng lực hồi thiên, vậy để ta đạp bạch cốt chư thần chống chất đầy trời, đến phổ độ chúng sinh nơi này....
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Sát Thần của tác giả Nghịch Thương Thiên trên trang đọc truyện online.Ở trong thế giới điên cuồng người ăn thịt người này, thần đã mất năng lực hồi thiên, vậy để ta đạp bạch cốt chư thần chống chất đầy trời, đến phổ độ chúng sinh nơi này....

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Dị Thế Trùng Sinh
 2. Chương 2: Thoát Thai Hoán Cốt
 3. Chương 3: Sơ Chiến!
 4. Chương 4: Dược Nô
 5. Chương 5: Thiểm Điện Võ Hồn
 6. Chương 6: Bất Tử Võ Hồn
 7. Chương 7: Nhị Trùng Thiên
 8. Chương 8: Bạch Nhận Ngọc Chu
 9. Chương 9: Thoát Thân
 10. Chương 10: Kéo Xuống Nước!
 11. Chương 11: Phản Kích
 12. Chương 12: Thần Bí Vũ Kỹ Trong Huyết Văn Giới
 13. Chương 13: Vượt Cấp Tập Sát
 14. Chương 14: Âm Thanh Của Thiên Nhiên
 15. Chương 15: Tiến Vào Tiên Thiên
 16. Chương 16: Bảo Đồ
 17. Chương 17: Thập Bội Trọng Lực
 18. Chương 18: Cùng Đi Đoạn Đường
 19. Chương 19: Thạch Hóa Võ Hồn
 20. Chương 20: Cực Hạn Rèn Luyện
 21. Chương 21: Biến Thái
 22. Chương 22: Thạch Gia
 23. Chương 23: Lão Nha Dong Binh Đoàn
 24. Chương 24: Phiền Toái
 25. Chương 25: Quỷ Ảnh
 26. Chương 26: Bác Mệnh
 27. Chương 27: Ba Phương Liên Thủ
 28. Chương 28: Kinh Thiên Nhất Bạo
 29. Chương 29: Ăn Người
 30. Chương 30: Trong Hốc Cây
 31. Chương 31: Lam Ma Viêm
 32. Chương 32: Lôi Dực Ngân Lang
 33. Chương 33: Âm Luật Võ Hồn
 34. Chương 34: Võ Hồn Thần Bí
 35. Chương 35: Đổ Môn
 36. Chương 36: Bạo!
 37. Chương 37: Giết!
 38. Chương 38: Vũ Kỹ Linh Cấp
 39. Chương 39: Thiên Địa Nhân Tam Hỏa
 40. Chương 40: Chia Của
 41. Chương 41: Tiên Thiên Tam Trùng Thiên!
 42. Chương 42: Mỗi Người Đi Một Ngả
 43. Chương 43: Bắc Minh Gia
 44. Chương 44: U Tịch Trấn
 45. Chương 45: Biến Hóa
 46. Chương 46: Liếc Mắt Từ Xa
 47. Chương 47: Thiên Vẫn Thành
 48. Chương 48: Trắc Luyện
 49. Chương 49: Thiên Môn Cùng Thần Vực
 50. Chương 50: Cắt Một Nhát
 51. Chương 51: Võ Hồn Điện
 52. Chương 52: Điểm Bí Mật
 53. Chương 53: Người Tả Gia Đến
 54. Chương 54: Tả Thi
 55. Chương 55: Quái Nhân
 56. Chương 56: Huyền Vũ Chân Cương Cùng Long Quy Linh Giáp
 57. Chương 57: Ở Trên Tay Ta!
 58. Chương 58: Mật Mưu
 59. Chương 59: Phong Vân Khởi Động.
 60. Chương 60: Vô Tận Hải