S.C.I. Mê Án Tập

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : S.C.I. Mê Án TậpTác giả: Nhĩ NhãThể loại: hiện đại, đam mỹ, trinh thámEdit/Beta: nhiều nguồn.Làm ebook : Thiên LạcWarning:Nhân vật OOC!Chống chỉ định các bạn anti cặp mèo chuột (trong này là chuột mèo)Chống chỉ định các bạn đã cắm rễ hình tượng dàn diễn viên của bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên chiếu lúc 5h chiều năm một ngàn chín trăm hồi ấy (series có bác Kim Siêu Quần ấy)Chống chỉ định các bạn cắm rễ hình tượng Công Tôn Sách của Phạm Hồng HiênTóm tắt: ko thể gọi đây là tóm tắt mà chỉ là liếc sơ cho dễ hiểuNgày 8 tháng 11 năm 2006, lúc 13:00 đội SCI được thành lập, SCI viết tắt của Special Crime Investigation team, là đội điều tra những vụ án đặc biệt, thành viên của đội là những cá nhân ưu tú của ưu tú trong cục cảnh sát Trung Quốc.Mỗi một vụ án đến với đội đều là những vụ liên hoàn án (giết người hàng loạt) với hung thủ không lường được và phương thức phạm tội làm người khác phải hoảng sợ. Thế nhưng ngay giữa hiện trường tanh mùi máu và những cuộc đấu trí nảy lửa, tình yêu của những chàng trai trẻ trong đội vẫn chớm nở… (ọe)
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : S.C.I. Mê Án TậpTác giả: Nhĩ NhãThể loại: hiện đại, đam mỹ, trinh thámEdit/Beta: nhiều nguồn.Làm ebook : Thiên LạcWarning:Nhân vật OOC!Chống chỉ định các bạn anti cặp mèo chuột (trong này là chuột mèo)Chống chỉ định các bạn đã cắm rễ hình tượng dàn diễn viên của bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên chiếu lúc 5h chiều năm một ngàn chín trăm hồi ấy (series có bác Kim Siêu Quần ấy)Chống chỉ định các bạn cắm rễ hình tượng Công Tôn Sách của Phạm Hồng HiênTóm tắt: ko thể gọi đây là tóm tắt mà chỉ là liếc sơ cho dễ hiểuNgày 8 tháng 11 năm 2006, lúc 13:00 đội SCI được thành lập, SCI viết tắt của Special Crime Investigation team, là đội điều tra những vụ án đặc biệt, thành viên của đội là những cá nhân ưu tú của ưu tú trong cục cảnh sát Trung Quốc.Mỗi một vụ án đến với đội đều là những vụ liên hoàn án (giết người hàng loạt) với hung thủ không lường được và phương thức phạm tội làm người khác phải hoảng sợ. Thế nhưng ngay giữa hiện trường tanh mùi máu và những cuộc đấu trí nảy lửa, tình yêu của những chàng trai trẻ trong đội vẫn chớm nở… (ọe)

Danh Sách Chương:

 1. Quyển 1 – Vụ án I – Tiết tử
 2. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 1
 3. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 2
 4. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 3
 5. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 4
 6. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 5
 7. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 6
 8. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 7
 9. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 8
 10. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 9
 11. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 10
 12. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 11
 13. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 12
 14. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 13
 15. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 14
 16. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 15
 17. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 16
 18. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 17
 19. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 18
 20. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 19
 21. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 20
 22. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 21
 23. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 22
 24. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 23
 25. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 24
 26. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 25
 27. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 26
 28. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 27
 29. Quyển 1 – Vụ án I – Chương 28
 30. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 1
 31. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 2
 32. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 3
 33. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 4
 34. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 5
 35. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 6
 36. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 7
 37. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 8
 38. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 9
 39. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 10
 40. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 11
 41. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 12
 42. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 13
 43. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 14
 44. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 15
 45. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 16
 46. Quyển 1 – Vụ án II – Chương 17
 47. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 1
 48. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 2
 49. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 3
 50. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 4
 51. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 5
 52. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 6
 53. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 7
 54. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 8
 55. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 9
 56. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 10
 57. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 11
 58. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 12
 59. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 13
 60. Quyển 1 – Vụ án III – Chương 14