Quan Bảng

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Quan BảngXoay quanh về chấn tướng lịch sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn ... không có chân tường!Trong con đường làm quan tràn đầy sự tranh đấu, thật giả khó phân, Tô Mộc sử dụng quan bảng như thế nào để khai phá một mảnh thiên địa thuộc về mình, để hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ nhưng cực kỳ to lớn trong đáy lòng mình ?
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Quan BảngXoay quanh về chấn tướng lịch sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn ... không có chân tường!Trong con đường làm quan tràn đầy sự tranh đấu, thật giả khó phân, Tô Mộc sử dụng quan bảng như thế nào để khai phá một mảnh thiên địa thuộc về mình, để hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ nhưng cực kỳ to lớn trong đáy lòng mình ?

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Tai Nạn Xe Cộ
 2. Chương 2: Quan Bảng
 3. Chương 3: Mới Quen
 4. Chương 4: Địa Phương Nào Có Người, Còn Có Đấu Tranh
 5. Chương 5: Đom Đóm Đầy Trời
 6. Chương 6: Phát Hiện Lớn Kinh Thiên
 7. Chương 7: Lão Tử Chính Là Vương Pháp
 8. Chương 8: Giằng Co
 9. Chương 9: Bị Theo Dõi
 10. Chương 10: Gợn Sóng
 11. Chương 11: Nước Cờ Độc
 12. Chương 12: Cơn Giận Của Lão Thư Ký
 13. Chương 13: Giai Nhân Có Lệnh, Không Dám Không Nghe
 14. Chương 14: Hài Tử, Thầy Giáo, Hy Vọng
 15. Chương 15: Tính Toán
 16. Chương 16: Bỏ Vốn Lớn.
 17. Chương 17: Hái Trái
 18. Chương 18: Con Số Bí Ẩn.
 19. Chương 19: Phục Tùng Quyết Định Của Tổ Chức.
 20. Chương 20: Trường Đảng Thị Ủy.
 21. Chương 21: Mắt Chó Nhìn Thấp Người. (1)
 22. Chương 22: Mắt Chó Nhìn Thấp Người. (2)
 23. Chương 23: Tạ Thiếu Gia Xui Xẻo.
 24. Chương 24: Bá Vương Hoa. (1)
 25. Chương 25: Bá Vương Hoa. (2)
 26. Chương 26: Đại Trượng Phu Không Thể Không Nắm Quyền Lực. (1)
 27. Chương 27: Đại Trượng Phu Không Thể Không Nắm Quyền Lực. (2)
 28. Chương 28: Bắt Mắt
 29. Chương 29: Tỷ Phú. (1)
 30. Chương 30: Tỷ Phú. (2)
 31. Chương 31: Gió To Nổi Lên. (1)
 32. Chương 32: Gió To Nổi Lên. (2)
 33. Chương 33: Đoạt Quyền. (1)
 34. Chương 34: Đoạn Quyền 2
 35. Chương 35: Đoạt Quyền. (3)
 36. Chương 36: Đoạt Quyền. (4)
 37. Chương 37: Đoạt Quyền (5)
 38. Chương 38: Đoạt Quyền (6)
 39. Chương 39: Đoạn Quyền (7)
 40. Chương 40: Đoạn Quyền (8)
 41. Chương 41: Đoạt Quyền. (9)
 42. Chương 42: Đoạt Quyền. (10)
 43. Chương 43: Thế Cục
 44. Chương 44: Oa Oa Ngư. (1)
 45. Chương 45: Oa Oa Ngư. (2)
 46. Chương 46: Huyện Trưởng Cho Mời
 47. Chương 47: Người Mình (1)
 48. Chương 48: Người Mình. (2)
 49. Chương 49: Dựa Thế.
 50. Chương 50: Nhân Sinh Hà Xử Bất Tương Phùng. (1)
 51. Chương 51: Nhân Sinh Hà Xử Bất Tương Phùng. (2
 52. Chương 52: Đã Bỏ Qua Thì Mãi Mãi Không Trở Lại.
 53. Chương 53: Thuận Thế Mà Đi
 54. Chương 54: Bắt Thỏ Trong Hang
 55. Chương 55: Bắt Thỏ Gần Hang (2)
 56. Chương 56: Áo Gấm Về Nhà.
 57. Chương 57: Thương Đình. (1)
 58. Chương 58: Thương Đình. (2)
 59. Chương 59: Hành Động Không Theo Lẽ Thường
 60. Chương 60: Lâm Phó Trưởng Trấn Kiêu Ngạo (1)