Phong Ngự (Convert)

 • Mô Tả
  Thể loại Tiên hiệp cổ điển, nội dung lôi cuốn hấp dẫn, mới mẻ (không rập khuôn như các truyện Tiên hiệp cổ điển khác ), văn chương mạch lạc, rõ ràng, trôi chảy. Bố cục rành mạch hợp lý.

  Ta vốn xuất thân là một tên lính quèn xông pha trên chiến trường, rồi ngẫu nhiên tiến nhập vào thế giới của người tu tiên với một chân tạp dịch. Thế nhưng, ta không cam lòng với cuộc sống bình thường, cũng không muốn buông xuôi phó thác cho sinh mệnh vô phương khống chế, mặc cho chông gai đầy rẫy ta vẫn muốn lướt cùng gió, thu phục rồng, một kiếm chấn nhiếp thiên hạ ...
  Click để mở rộng...
  Thể loại Tiên hiệp cổ điển, nội dung lôi cuốn hấp dẫn, mới mẻ (không rập khuôn như các truyện Tiên hiệp cổ điển khác ), văn chương mạch lạc, rõ ràng, trôi chảy. Bố cục rành mạch hợp lý. Ta vốn xuất thân là một tên lính quèn xông pha trên chiến trường, rồi ngẫu nhiên tiến nhập vào thế giới của người tu tiên với một chân tạp dịch. Thế nhưng, ta không cam lòng với cuộc sống bình thường, cũng không muốn buông xuôi phó thác cho sinh mệnh vô phương khống chế, mặc cho chông gai đầy rẫy ta vẫn muốn lướt cùng gió, thu phục rồng, một kiếm chấn nhiếp thiên hạ ...

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Vân Sơn quy xử
 2. Chương 2: Ngũ Hành thạch
 3. Chương 3: sơ cấp linh thảo Biện Thức Lục
 4. Chương 4: Đông Phong
 5. Chương 5: trận đầu
 6. Chương 6: thịt nướng
 7. Chương 7: Luyện Đan sư huynh
 8. Chương 8: Chỉ Huyết tán
 9. Chương 9: sơn cốc
 10. Chương 10: Mộc Linh thạch
 11. Chương 11: Luyện Khí sơ kỳ
 12. Chương 12: Bà lão
 13. Chương 13: hai viện chi tranh
 14. Chương 14: Khúc Vân
 15. Chương 15: Tiểu cốc
 16. Chương 16: Tuyết Linh điệp
 17. Chương 17: Phi hành tọa kỵ
 18. Chương 18: Kinh hồn
 19. Chương 19: Ai mới là ác nhân
 20. Chương 20: Thu hoạch
 21. Chương 21: Chỉ Huyết đan
 22. Chương 22: Băng Sương Kiếm Khí
 23. Chương 23: linh trà
 24. Chương 24: Phi Phượng Thủ Trạc
 25. Chương 25: Phi Phượng Thủ Trạc
 26. Chương 26: Đường xá
 27. Chương 27: Quỷ thôn
 28. Chương 28: Nhất cấp thi quỷ
 29. Chương 29: Hình người cự quái
 30. Chương 30: Tam giới
 31. Chương 31: Thiên Đãng sơn phiên chợ
 32. Chương 32: Ngự Thú Môn
 33. Chương 33: Ngân Giáp Tri Chu
 34. Chương 34: Gian thương
 35. Chương 35: Trong nước thi quỷ
 36. Chương 36: Đồng cỏ và nguồn nước đầu
 37. Chương 37: Mưa gió
 38. Chương 38: Thiên Cơ đại điện
 39. Chương 39: Ngươi thua
 40. Chương 40: Truyền công hộ pháp
 41. Chương 41: Phong Hành Trận Pháp
 42. Chương 42: Phong Hành Tọa Kỵ
 43. Chương 43: khảo hạch
 44. Chương 44: Phụ trợ tu tiên thuật
 45. Chương 45: Thử
 46. Chương 46: Minh Khê
 47. Chương 47: Thanh Loan
 48. Chương 48: Kích hoạt
 49. Chương 49: Tiểu hói đầu
 50. Chương 50: Tử Mạch Phi Thương
 51. Chương 51: Tan đàn xẻ nghé
 52. Chương 52: Đường ra
 53. Chương 53: tuyệt cốc tiểu trấn
 54. Chương 54: Khô Mộc
 55. Chương 55: Nửa đêm ánh sáng lạnh
 56. Chương 56: Mục tiêu
 57. Chương 57: Trận pháp
 58. Chương 58: Tứ cấp Hàn Băng thú
 59. Chương 59: Săn giết
 60. Chương 60: Thu hoạch