Nữ Thám Tử Nancy Drew - Chạy Đua Với Thời Gian

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Nữ Thám Tử Nancy Drew - Chạy Đua Với Thời GianTất cả quyền quyên góp cho giải đua xe đạp loáng cái đã mất sạch không dấu vết!Một kẻ khả nghi với một đam mê ghê người lảng vảng quanh thị trấn!Cảnh sát vào cuộc, toàn bộ thị trấn bị phong tỏa mà vẫn chẳng tìm ra manh mối nào!Cùng lúc đó, Nancy và đội của mình liên tục bị phá hoại!Quá nhiều rắc rối, mà lại không còn nhiều thời gian… chuyện này có phải đã bất khả thi với Nancy Drew?
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Nữ Thám Tử Nancy Drew - Chạy Đua Với Thời GianTất cả quyền quyên góp cho giải đua xe đạp loáng cái đã mất sạch không dấu vết!Một kẻ khả nghi với một đam mê ghê người lảng vảng quanh thị trấn!Cảnh sát vào cuộc, toàn bộ thị trấn bị phong tỏa mà vẫn chẳng tìm ra manh mối nào!Cùng lúc đó, Nancy và đội của mình liên tục bị phá hoại!Quá nhiều rắc rối, mà lại không còn nhiều thời gian… chuyện này có phải đã bất khả thi với Nancy Drew?