Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm Đóng

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm ĐóngThể loại: nữ phụ văn, hiện đại, sủngEditor: Tuyết Nguyệt LamSố chương: 71 chươngHàn Mai Mai khóc không ra nước mắt, vừa tỉnh ngủ cư nhiên xuyên vào trong tiểu thuyết, mà cô lại là nữ phụ ác độc.Cái gì! Nhóm người nam chủ sao lại đều theo đuổi cô!Không cần! Cướp đoạt đàn ông của nữ chủ, cô chán sống mới có thể làm!
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm ĐóngThể loại: nữ phụ văn, hiện đại, sủngEditor: Tuyết Nguyệt LamSố chương: 71 chươngHàn Mai Mai khóc không ra nước mắt, vừa tỉnh ngủ cư nhiên xuyên vào trong tiểu thuyết, mà cô lại là nữ phụ ác độc.Cái gì! Nhóm người nam chủ sao lại đều theo đuổi cô!Không cần! Cướp đoạt đàn ông của nữ chủ, cô chán sống mới có thể làm!