Nụ Hôn Đầu Tiên Của Em Đã Được Định Sẵn Là Dành Cho Anh Rồi

  • Mô Tả
    Ở TRÊN MỘT HÒN ĐẢO KHÔNG CÓ AI BIẾT ĐẾN. MỘT VƯƠNG QUỐC CÓ TÊN ĐĂNG THƯƠNG THIÊN ĐƯỢC HÌNH THÀNH. TRONG VƯƠNG QUỐC CÓ HAI NGƯỜI: MỘT MỸ NAM , MỘT MỸ NỮ. HAI NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ HÒA THUẬN VỚI NHAU, NHƯNG MỘT NGÀY CÔ NÀNG Ở TRONG TAY CHÀNG TRAI. CHÀNG ĐÃ HÀNH HẠ CÔ BẰNG NHỮNG VIỆC RẤT THÂN MẬT . CÒN SAU ĐÓ THÌ............... THÔI MUỐN BIẾT THÌ COI NHÉ :))))
    Click để mở rộng...
    Ở TRÊN MỘT HÒN ĐẢO KHÔNG CÓ AI BIẾT ĐẾN. MỘT VƯƠNG QUỐC CÓ TÊN ĐĂNG THƯƠNG THIÊN ĐƯỢC HÌNH THÀNH. TRONG VƯƠNG QUỐC CÓ HAI NGƯỜI: MỘT MỸ NAM , MỘT MỸ NỮ. HAI NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ HÒA THUẬN VỚI NHAU, NHƯNG MỘT NGÀY CÔ NÀNG Ở TRONG TAY CHÀNG TRAI. CHÀNG ĐÃ HÀNH HẠ CÔ BẰNG NHỮNG VIỆC RẤT THÂN MẬT . CÒN SAU ĐÓ THÌ............... THÔI MUỐN BIẾT THÌ COI NHÉ :))))