Nữ Ân Sư

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Nữ Ân SưNgười dịch: Losedow"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình"."Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Nữ Ân SưNgười dịch: Losedow"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình"."Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Bắt cóc thầy
 2. Chương 2: Gác cổng
 3. Chương 3: Sát thần
 4. Chương 4: Giao phong
 5. Chương 5: Bái sư
 6. Chương 6: Y tài
 7. Chương 7: Vào thành
 8. Chương 8: Chung ngựa
 9. Chương 9: Thanh tu
 10. Chương 10: Tiêu ứ
 11. Chương 11: Cha và con gái
 12. Chương 12: Phối hợp
 13. Chương 13: Phát bệnh
 14. Chương 14: Dạy bảo
 15. Chương 15: Thanh xuân
 16. Chương 16: Ghen
 17. Chương 17: Mật chỉ
 18. Chương 18: Tế lễ
 19. Chương 19: Con mồi
 20. Chương 20: Vào rọ
 21. Chương 21: Sống chung
 22. Chương 22: Thừa nhận
 23. Chương 23: Thầy trò
 24. Chương 24: Đón giao thừa
 25. Chương 25: Thay đổi
 26. Chương 26: Ân tình
 27. Chương 27: Nảy mầm
 28. Chương 28: Ngỏ lời
 29. Chương 29: Lợi dụ
 30. Chương 30: Việc nhà
 31. Chương 31: Bảo đảm
 32. Chương 32: Khảo nghiệm
 33. Chương 33: Xoa đầu
 34. Chương 34: Bao che
 35. Chương 35: Vận mệnh
 36. Chương 36: Quan tâm
 37. Chương 37: Tạm biệt (chương dài)
 38. Chương 38: Nhiệt tình
 39. Chương 39: Không thể
 40. Chương 40: Lập trữ
 41. Chương 41: Chém người
 42. Chương 42: Vào tù
 43. Chương 43: Biếm truất
 44. Chương 44: Theo trai
 45. Chương 45: Châu báu
 46. Chương 46: Chốn cũ
 47. Chương 47: Chủ hôn
 48. Chương 48: Cửa ải bằng thơ
 49. Chương 49: Quân nhân
 50. Chương 50: Về đô
 51. Chương 51: Đế vương
 52. Chương 52: Tứ hôn
 53. Chương 53: Hoài nghi
 54. Chương 54: Có con
 55. Chương 55: Thương tiếc
 56. Chương 56: Dấu hiệu
 57. Chương 57: Trung cung
 58. Chương 58: Hi vọng
 59. Chương 59: Trùng phùng
 60. Chương 60: Hợp tác