Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days,you And Me)

  • Mô Tả
    Kẻ đào hoa, lãng tử như cậu sẽ không có giữ được niềm vui lâu dài đâu.A, đồ đáng ghét, tôi vẫn không dám tin cậu đã có bạn gái, có người con gái khác rồi mà lại đối xử với tôi tốt vậy sao? tôi chỉ là bạn thân thôi hả?? Dù đã xa nhau rồi, không còn học cùng nhau nữa nhưng nếu cậu dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ băm cậu ra. Tên bạn học chết dẫm. Cậu tưởng tôi không biết cậu có thích con bé đó hay không hả? Bực thật, rõ ràng cậu muốn học cùng tôi... tại sao không nói ra, nếu như vậy thì có lẽ giờ ta đã ở bên nhau...."Thời trung học có biết bao điều ngây ngô, tôi, bạn, cả gia đình 12a1 nữa,... có lẽ sẽ còn gặp lại. Đến khi gặp lại, tôi sẽ nói điều tôi giữ bí mật... một bí mật của tôi chỉ dành cho cậu. Thanh à, đợi nhau nhé... có duyên sẽ gặp lại mà. :)) "
    Click để mở rộng...
    Kẻ đào hoa, lãng tử như cậu sẽ không có giữ được niềm vui lâu dài đâu.A, đồ đáng ghét, tôi vẫn không dám tin cậu đã có bạn gái, có người con gái khác rồi mà lại đối xử với tôi tốt vậy sao? tôi chỉ là bạn thân thôi hả?? Dù đã xa nhau rồi, không còn học cùng nhau nữa nhưng nếu cậu dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ băm cậu ra. Tên bạn học chết dẫm. Cậu tưởng tôi không biết cậu có thích con bé đó hay không hả? Bực thật, rõ ràng cậu muốn học cùng tôi... tại sao không nói ra, nếu như vậy thì có lẽ giờ ta đã ở bên nhau...."Thời trung học có biết bao điều ngây ngô, tôi, bạn, cả gia đình 12a1 nữa,... có lẽ sẽ còn gặp lại. Đến khi gặp lại, tôi sẽ nói điều tôi giữ bí mật... một bí mật của tôi chỉ dành cho cậu. Thanh à, đợi nhau nhé... có duyên sẽ gặp lại mà. :)) "