Người đàn ông và tháp Eiffel

  • Mô Tả
    Đọc rồi sẽ biết chuyện rất ngắn.
    Click để mở rộng...
    Đọc rồi sẽ biết chuyện rất ngắn.

Người đàn ông và tháp Eiffel

Về một người đàn ông phản đối tháp Eiffel