Ngư Nương (Convert)

 • Mô Tả
  Dành Tặng Cho Các Hủ Nữ :3
  Mong các bạn bỏ ra khoảng 10s để cảm ơn cho mỗi chap truyện và đánh giá " tốt " nhé

  Nàng sanh ra được bị chắc chắn thiếu khuyết hồn phách nhân xưng kẻ ngu si, trải qua đau khổ hồn phách trở về .

  Hắn lưng đeo toàn gia bị chém cùng vú em trốn chết tại ngoại .

  Lần đầu tiên gặp mặt hắn có chút khinh thường "Ta người hữu duyên tại sao là kẻ ngu ?"

  Lần thứ hai gặp mặt là nàng muốn đói hôn( Đói hôn mê ) thời điểm, hắn cho nàng một cái bánh bao .

  Lần thứ ba gặp mặt là hắn bị người khi dễ thời điểm, nàng xông đi lên hỗ trợ .

  Lần thứ tư hai nguời cùng nhau ở Phật Tổ hạ hứa nguyện, hắn nói "Hai chúng ta thật sự chính là hữu duyên "

  Hai thân thế người kỳ lạ đang đối mặt gia quốc cừu hận thời điểm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ?

  -
  Tên tiếng trung: 连载中 渔娘最新章节 - http://www.uukanshu.com/b/35410/
  Click để mở rộng...
  Dành Tặng Cho Các Hủ Nữ :3 Mong các bạn bỏ ra khoảng 10s để cảm ơn cho mỗi chap truyện và đánh giá " tốt " nhé Nàng sanh ra được bị chắc chắn thiếu khuyết hồn phách nhân xưng kẻ ngu si, trải qua đau khổ hồn phách trở về . Hắn lưng đeo toàn gia bị chém cùng vú em trốn chết tại ngoại . Lần đầu tiên gặp mặt hắn có chút khinh thường "Ta người hữu duyên tại sao là kẻ ngu ?" Lần thứ hai gặp mặt là nàng muốn đói hôn( Đói hôn mê ) thời điểm, hắn cho nàng một cái bánh bao . Lần thứ ba gặp mặt là hắn bị người khi dễ thời điểm, nàng xông đi lên hỗ trợ . Lần thứ tư hai nguời cùng nhau ở Phật Tổ hạ hứa nguyện, hắn nói "Hai chúng ta thật sự chính là hữu duyên " Hai thân thế người kỳ lạ đang đối mặt gia quốc cừu hận thời điểm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ? - Tên tiếng trung: 连载中 渔娘最新章节 - http://www.uukanshu.com/b/35410/