Nghịch Mệnh (Convert)

 • Mô Tả
  Đánh giá , đánh cờ; dũng mãnh , dùng trí? Như thế nào mới có thể phân rõ thiện với ác? Như thế nào có thể xem chân chính Vương Giả? Vĩnh Hằng trên tinh cầu Vĩnh Hằng , vĩnh viễn nắm giữ ở cực mạnh Vương Giả trong tay ! Lừa dối đại sư cấp ngươi chờ coi !!

  PS: không quen thuộc hoặc là không tiếp xúc qua LOL độc giả không cần lo lắng , đó là một The Avengers cùng X-Men thế giới . Đồng thời cũng hoan nghênh quen thuộc LOL độc giả nghiên cứu thảo luận phê bình .

  PS(Photoshop)2: chín bản VIP toàn bổn , danh dự cam đoan .

  ...............


  Bộ mới của lão Tả, các huynh đệ vào đọc nào

  Cầu đề cử, ủng hộ, thanks các loại.....
  Tên tiếng trung: 逆命 - http://www.uukanshu.com/b/37792/
  Click để mở rộng...
  Đánh giá , đánh cờ; dũng mãnh , dùng trí? Như thế nào mới có thể phân rõ thiện với ác? Như thế nào có thể xem chân chính Vương Giả? Vĩnh Hằng trên tinh cầu Vĩnh Hằng , vĩnh viễn nắm giữ ở cực mạnh Vương Giả trong tay ! Lừa dối đại sư cấp ngươi chờ coi !! PS: không quen thuộc hoặc là không tiếp xúc qua LOL độc giả không cần lo lắng , đó là một The Avengers cùng X-Men thế giới . Đồng thời cũng hoan nghênh quen thuộc LOL độc giả nghiên cứu thảo luận phê bình . PS(Photoshop)2: chín bản VIP toàn bổn , danh dự cam đoan . ............... Bộ mới của lão Tả, các huynh đệ vào đọc nào Cầu đề cử, ủng hộ, thanks các loại..... Tên tiếng trung: 逆命 - http://www.uukanshu.com/b/37792/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2 trúng cử
 2. Chương 3 liên hoan
 3. Chương 4 xâm nhập
 4. Chương 5 bị tấn công
 5. Chương 6 Dã Nhân
 6. Chương 7 trở về thành
 7. Chương 8 Sự Vụ Sở
 8. Chương 9 lẫn lộn đầu đuôi
 9. Chương 10 : 11 hệ (Thượng)
 10. Chương 11 : 11 hệ ( Hạ )
 11. Chương 12 vận khí
 12. Chương 13 lên núi.
 13. Chương 14 bế quan.
 14. Chương 15 đạo sư.
 15. 16 - Chương 16
 16. Chương 17 hàng xóm.
 17. Chương 18 nhập môn.
 18. Chương 19 chuyện cũ của Thôi Minh
 19. Chương 20 vào ở.
 20. Chương 21 trang viện.
 21. Chương 22 : Tiếp xúc
 22. Chương 23 : Chương 1 lần tiếp xúc
 23. Chương 24 : Phục kích
 24. Chương 25 : Huấn luyện
 25. Chương 26 : Bàn quay
 26. Chương 27 : Tình mê
 27. Chương 28 : Quần ẩu
 28. Chương 29 : Tăng nhân
 29. Chương 30 : Tâm nhãn
 30. Chương 31 : Hình tượng
 31. Chương 32 : Vào ở
 32. Chương 33 : Chấp niệm
 33. Chương 34 : Cường huấn
 34. Chương 35 : Nội tình
 35. Chương 36 : Bàn rượu du hí
 36. Chương 37 : Điều tra thủ vệ
 37. Chương 38 : Mua sắm
 38. Chương 39 : Lộ tuyến
 39. Chương 40 : Ra đi
 40. Chương 41 : Bị tập
 41. Chương 42 : Vây công
 42. Chương 43 : Mott
 43. Chương 44 : Chuyện xưa
 44. Chương 45 : Cường địch
 45. Chương 46 : Toàn bộ diệt
 46. Chương 47 : Xúi giục
 47. Chương 48 : Triệu Úy
 48. Chương 49 : Truy nã bảng
 49. Chương 50 : Họa là từ ở miệng mà ra
 50. Chương 51 : Đầu óc
 51. Chương 52 : Đổi nghề
 52. Chương 53 : Cảm tính lựa chọn
 53. Chương 54 : Khách đến
 54. Chương 55 : Bán mình
 55. Chương 56 : Chi phí thấp
 56. Chương 57 : 5 mét (trên)
 57. Chương 58 : 5 mét (hạ)
 58. Chương 59 : Dự định
 59. Chương 60 : Hẹn đàm
 60. Chương 61 : Chuyện xưa