Nghịch Kiếm Cuồng Thần (Convert)

 • Mô Tả
  Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người bắt nạt. Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng Kiếm Đạo, diễn biến thảo phạt Thánh thuật! Một chiêu kiếm Tinh Thần diệt, một chiêu kiếm Quỷ Thần kinh! Một chiêu kiếm nơi tay, một đời Cuồng Thần!...
  Tên tiếng trung: 逆剑狂神 - http://www.qidian.com/Book/3360270.aspx
  Click để mở rộng...
  Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người bắt nạt. Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng Kiếm Đạo, diễn biến thảo phạt Thánh thuật! Một chiêu kiếm Tinh Thần diệt, một chiêu kiếm Quỷ Thần kinh! Một chiêu kiếm nơi tay, một đời Cuồng Thần!... Tên tiếng trung: 逆剑狂神 - http://www.qidian.com/Book/3360270.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Ngươi, qua đây!
 2. Chương 3: Kiếm hình dây chuyền
 3. Chương 4: Dạ tập (đột kích ban đêm)
 4. Chương 5: Ngoại môn kiểm tra
 5. Chương 6: Rừng trúc vệ
 6. Chương 7: Nhiệm vụ
 7. Chương 8: Dưỡng Kiếm Sư
 8. Chương 9: Vân thủy kiếm pháp
 9. Chương 10: Kịch đấu
 10. Chương 11: Tửu Gia
 11. Chương 12: Song tuyệt
 12. Chương 13: Lôi Động
 13. Chương 14: Phong bạo
 14. Chương 15: Thiên hương phường
 15. Chương 16: Linh dịch
 16. Chương 17: Ép mua
 17. Chương 18: Kinh sợ
 18. Chương 19: Sức mạnh chưởng khống
 19. Chương 20: Ngoại môn phong vân
 20. Chương 21: Đội chấp pháp
 21. Chương 22: Phương trưởng lão
 22. Chương 23: Trận kỳ chiến
 23. Chương 24: Khoái kiếm
 24. Chương 25: Hai cái lựa chọn
 25. Chương 26: Toàn thắng
 26. Chương 27: Ngươi sẽ hối hận!
 27. Chương 28: Võ bốn cảnh
 28. Chương 29: Một chiêu
 29. Chương 30: Ma hố
 30. Chương 31: Tứ đại cao thủ trẻ tuổi
 31. Chương 32: Độc xà đoàn lính đánh thuê
 32. Chương 33: Kinh diễm nhất kiếm
 33. Chương 34: Ngoại môn tứ kiệt
 34. Chương 35: Đắc thủ
 35. Chương 36: Tàn tạ độn phù
 36. Chương 37: Ảo cảnh Kiếm ý
 37. Chương 38: Hồng Viêm
 38. Chương 39: Ma trong hầm đi ra thiếu niên
 39. Chương 40: Giao thủ
 40. Chương 41: Khiêu chiến
 41. Chương 42: Chỉ điểm
 42. Chương 43: Duẫn Thanh Y
 43. Chương 44: Toàn bộ đánh bay
 44. Chương 45: Nội môn chọn lựa thi đấu, bắt đầu!
 45. Chương 46: Thang lên trời
 46. Chương 47: Màu vàng hồ quang
 47. Chương 48: Cửa ải thứ hai, võ đài chiến!
 48. Chương 49: Lâm sư huynh cố lên!
 49. Chương 50: Liên tục thăng cấp
 50. Chương 51: La Nghị cảm ngộ
 51. Chương 52: Tức giận Lâm Hiên
 52. Chương 53: Kinh diễm
 53. Chương 54: Ba chiêu đầy đủ
 54. Chương 55: Thượng Quan Lưu Vân
 55. Chương 56: Lâm Hiên vs Giang Ngọc Long
 56. Chương 57: Thực lực kinh người
 57. Chương 58: Huyền Hỏa kiếm vs Lôi Thần nộ
 58. Chương 59: Ba chiêu phân thắng bại
 59. Chương 60: Người thắng, Lâm Hiên!
 60. Chương 61: Kiếm ý hạt giống