Nghịch Hành Võ Hiệp (Convert)

 • Mô Tả
  Một bộ thần bí "Tĩnh Tâm bí quyết", làm cho một cái phái Hoa Sơn mạt Đại Đệ Tử, từ hiện đại hướng cổ đại, một lần lại một lần nghịch hướng "Phi thăng".

  Trải qua Kim Dung Tiểu Thuyết Thế Giới, Cổ Long Tiểu Thuyết Thế Giới, Huỳnh Dịch Tiểu Thuyết Thế Giới . Ở mỗi cái thế giới võ hiệp trong, đều lưu lại thuộc về hắn truyền kỳ .

  Đệ nhất bộ Lộc Đỉnh ký thế giới, quyển danh "Quyền xuất giang hồ" đã xong xuôi .

  Bộ thứ hai Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, quyển danh "Trượng kiếm hành" đã xong xuôi .

  Bộ 3 Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới, quyển danh "Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ", bắt đầu công bố!
  Tên tiếng trung: 逆行武侠 - http://www.uukanshu.com/b/12910/
  Click để mở rộng...
  Một bộ thần bí "Tĩnh Tâm bí quyết", làm cho một cái phái Hoa Sơn mạt Đại Đệ Tử, từ hiện đại hướng cổ đại, một lần lại một lần nghịch hướng "Phi thăng". Trải qua Kim Dung Tiểu Thuyết Thế Giới, Cổ Long Tiểu Thuyết Thế Giới, Huỳnh Dịch Tiểu Thuyết Thế Giới . Ở mỗi cái thế giới võ hiệp trong, đều lưu lại thuộc về hắn truyền kỳ . Đệ nhất bộ Lộc Đỉnh ký thế giới, quyển danh "Quyền xuất giang hồ" đã xong xuôi . Bộ thứ hai Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, quyển danh "Trượng kiếm hành" đã xong xuôi . Bộ 3 Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới, quyển danh "Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ", bắt đầu công bố! Tên tiếng trung: 逆行武侠 - http://www.uukanshu.com/b/12910/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Thế giới hiện thật cùng Tiểu Thuyết Thế Giới
 2. Chương 3: Bái sư Thừa Chí
 3. Chương 4: Công thành Ly Đảo
 4. Chương 5: Kinh thành ban đầu đấu
 5. Chương 6: Đại Bằng cùng gió
 6. Chương 7: Đánh chết Ngao Bái
 7. Chương 8: Thanh Mộc đường trung
 8. Chương 9: Mưu hoa hiến kế
 9. Chương 10: Thủ tướng Thanh Mộc đường
 10. Chương 11: Mời quân vào cung
 11. Chương 12: hoàng cung thích khách
 12. Chương 13: 1 quyền Phá Thiên
 13. Chương 14: Mộc vương phủ trung
 14. Chương 15: Mây mù dày đặc
 15. Chương 16: Phục Hán Thự Quang
 16. Chương 17: Lầm vào bẫy rập
 17. Chương 18: Từ Ninh cung đại chiến
 18. Chương 19: Dùng võ đè người
 19. Chương 20: Thần Long giáo chúng
 20. Chương 21: Muốn báo đại ân
 21. Chương 22: Xinh đẹp tiểu Tuyết
 22. Chương 23: Sa sút phái Hoa Sơn
 23. Chương 24: Giết quy đại hội
 24. Chương 25: A 99 khó
 25. Chương 26: Trịnh Khắc Sảng khó chịu
 26. Chương 27: Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh
 27. Chương 28: Phụ lòng toái tâm
 28. Chương 29: Hoàng Sam kiều mị
 29. Chương 30: Mỗi người đi một ngả
 30. Chương 31: Vạn sự đã chuẩn bị
 31. Chương 32: Thần Quyền vô địch
 32. Chương 33: Thay đổi bất ngờ
 33. Chương 34: Kiếm Trảm Thần Long
 34. Chương 35: Lần thứ hai phi thăng
 35. Bộ thứ hai: Trượng kiếm hành Chương 1: Trung Điều trong núi
 36. Chương 2: Hoa Sơn so kiếm
 37. Chương 3: Muốn Chấn Hoa núi
 38. Chương 4: Tư Quá nhai Thuyết Kiếm
 39. Chương 5: Phúc Uy tiêu cục
 40. Chương 6: Bình Sa Lạc Nhạn
 41. Chương 7: Rút kiếm giết tặc
 42. Chương 8: Người khiêm tốn
 43. Chương 9: Rửa tay chậu vàng
 44. Chương 10: Giết gà dọa khỉ
 45. Chương 11: Thác nước nói gió
 46. chương 12: thu đồ đệ phi phi
 47. Chương 13: 5 Nhạc Kiếm Pháp
 48. Chương 14: Nhai thượng luận võ
 49. Chương 15: Hoa Sơn nguy cơ
 50. Chương 16: Âm mưu gợn sóng
 51. Chương 17: Nguyệt Dạ Hắc Long
 52. Chương 18: Giết chóc Phong Khởi
 53. Chương 19: Huyết sắc Hoa Sơn
 54. Chương 20: Sương mù nồng nặc
 55. Chương 21: Bố cục võ lâm
 56. Chương 22: Lòng người khó dò
 57. Chương 23: Trong thành bạn cũ
 58. Chương 24: Khó có được hào sảng
 59. Chương 25: Không tốt cùng vạn hạnh
 60. Chương 26: Bắt hàng phục kiều mị