Nghĩa Quân Cảm Tử (Convert)

  • Mô Tả
    Nội dung chuyện: chuyện xoay quanh cuộc sống và chiến đấu hàng ngày của các chiến binh, binh đoàn S&S, một binh đoàn chủ lực được tập hợp bởi chỉ huy trưởng- cánh tay phải đắc lực của chủ tướng (người đứng đầu binh đoàn S&S). Binh đoàn được xây dựng nhằm chống âm mưu độc chiếm vũ trụ của Jakein một tên chùm độc tài luôn có mưu đồ biến thế giới thành thuộc địa của mình.
    Click để mở rộng...
    Nội dung chuyện: chuyện xoay quanh cuộc sống và chiến đấu hàng ngày của các chiến binh, binh đoàn S&S, một binh đoàn chủ lực được tập hợp bởi chỉ huy trưởng- cánh tay phải đắc lực của chủ tướng (người đứng đầu binh đoàn S&S). Binh đoàn được xây dựng nhằm chống âm mưu độc chiếm vũ trụ của Jakein một tên chùm độc tài luôn có mưu đồ biến thế giới thành thuộc địa của mình.