Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống (Convert)

 • Mô Tả
  Cách thi đại học còn có thời gian mấy tháng, trường học cặn bã Giang Ngôn đã lấy được một cái Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống.

  Hệ thống này có thể thông qua rút thưởng đạt được vô cùng nam thần kỹ năng, phụ trợ người đoạt giải trưởng thành thành một tên siêu cấp nam thần.

  Mà lại xem Giang Ngôn thu được hệ thống sau, làm sao hoàn thành điếu ti đột kích ngược, trưởng thành thành một tên siêu cấp nam thần, đi tới nhân sinh Đỉnh phong. . .
  Tên tiếng trung: 男神抽奖系统 - http://www.qidian.com/Book/3621753.aspx
  Click để mở rộng...
  Cách thi đại học còn có thời gian mấy tháng, trường học cặn bã Giang Ngôn đã lấy được một cái Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống. Hệ thống này có thể thông qua rút thưởng đạt được vô cùng nam thần kỹ năng, phụ trợ người đoạt giải trưởng thành thành một tên siêu cấp nam thần. Mà lại xem Giang Ngôn thu được hệ thống sau, làm sao hoàn thành điếu ti đột kích ngược, trưởng thành thành một tên siêu cấp nam thần, đi tới nhân sinh Đỉnh phong. . . Tên tiếng trung: 男神抽奖系统 - http://www.qidian.com/Book/3621753.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2:: Nam thần phong độ cấm chế quy tắc
 2. Chương 3:: Nam thần học tập thiên phú
 3. Chương 4:: Ai là hắc mã
 4. Chương 5:: Thứ 1 cái nhiệm vụ
 5. Chương 6:: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
 6. Chương 7:: Nam thần mạnh mẽ nhất não
 7. Chương 8:: Âm ngươi 1 đem
 8. Chương 9:: Chuyển ban
 9. Chương 10:: Lấy độc công độc
 10. Chương 11:: Đánh vỡ yên tĩnh
 11. Chương 12:: Cá cược
 12. Chương 13:: Số học kiểm tra
 13. Chương 14:: Cho người giật mình đáp đề kết quả
 14. Chương 15:: Cả hai cùng có lợi
 15. Chương 16:: Nhiệm vụ mới
 16. Chương 17:: Yết bảng
 17. Chương 18:: Giải không ra câu trả lời nan đề
 18. Chương 19:: Ung dung giải đề
 19. Chương 20:: Quỷ kế
 20. Chương 21:: Chênh lệch
 21. Chương 22:: Bức cung
 22. Chương 23:: Khoan dung
 23. Chương 24:: Thi đấu thành tích
 24. Chương 25:: Giang Ngôn sức ảnh hưởng
 25. Chương 26:: Bị tập kích
 26. Chương 27:: Huynh đệ đích thực
 27. Chương 28:: Hệ thống tăng level
 28. Chương 29:: Rút thưởng
 29. Chương 30:: Tìm tới sào huyệt
 30. Chương 31:: Cho ngươi ăn uống Coca
 31. Chương 32:: Lại 1 cọc tâm sự
 32. Chương 33:: Tạm nghỉ học 2 tháng
 33. Chương 34:: Đi xa
 34. Chương 35:: Mọi người đều có chí khác nhau
 35. Chương 36:: Lương cao gia giáo
 36. Chương 37:: Kỳ hoa phú 2 đời
 37. Chương 38:: So với đề
 38. Chương 39:: Thắng được ung dung
 39. Chương 40:: Trở thành gia giáo
 40. Chương 41:: Đồ đệ so đấu
 41. Chương 42:: Để cho ta thử xem
 42. Chương 43:: Kỹ kinh 4 toà
 43. Chương 44:: Cố ý diễn trò
 44. Chương 45:: Khó đối phó tiểu gia giáo
 45. Chương 46:: Đúng bệnh hốt thuốc
 46. Chương 47:: Dời vào Liễu gia
 47. Chương 48:: Tranh giành mặt mũi
 48. Chương 49:: Tiểu đệ
 49. Chương 50:: Diễn kịch
 50. Chương 51:: Người bên ngoài rõ ràng
 51. Chương 52:: Lợi hại Hai lúa
 52. Chương 53:: Đại nhân vật
 53. Chương 54:: Con ruồi đến rồi
 54. Chương 55:: Bia đỡ đạn
 55. Chương 56:: Bối cảnh
 56. Chương 57:: Thiện niệm
 57. Chương 58:: Quán cơm xảy ra vấn đề rồi
 58. Chương 59:: Độc chặn 1 mặt
 59. Chương 60:: Gây sự
 60. Chương 61:: Cứ việc phóng ngựa lại đây