Mạt Thế Viễn Cổ Không Gian (Convert)

 • Mô Tả
  Mạt thế đêm trước, nàng trong lúc vô tình phát hiện giấu ở hòn đá nhỏ trong vòng viễn cổ khả trưởng thành không gian.

  Vì thế thu thập vật chất, tìm tân nhạc thổ, trợ giúp trong không gian mặt dưỡng thành tảng đá cục cưng. Đồng thời cùng trọng sinh giả cùng nhau ở mạt thế khai thác bọn họ một mảnh nhạc thổ.

  Hội mang một đoạn thời gian đứa nhỏ, nhưng là sẽ không luôn luôn mang.

  Sẽ có bộ phận ngôn tình, sẽ có bộ phận dưỡng thành. Tận lực làm được không thánh mẫu, không tiểu bạch, không lôi nhân, khụ khụ, nếu không cẩn thận lôi , hay dùng chuyên chụp ta đi ~~~ tuy là người mới, nhưng có thể cam đoan không khí hố, không lạn vĩ....
  Click để mở rộng...
  Mạt thế đêm trước, nàng trong lúc vô tình phát hiện giấu ở hòn đá nhỏ trong vòng viễn cổ khả trưởng thành không gian. Vì thế thu thập vật chất, tìm tân nhạc thổ, trợ giúp trong không gian mặt dưỡng thành tảng đá cục cưng. Đồng thời cùng trọng sinh giả cùng nhau ở mạt thế khai thác bọn họ một mảnh nhạc thổ. Hội mang một đoạn thời gian đứa nhỏ, nhưng là sẽ không luôn luôn mang. Sẽ có bộ phận ngôn tình, sẽ có bộ phận dưỡng thành. Tận lực làm được không thánh mẫu, không tiểu bạch, không lôi nhân, khụ khụ, nếu không cẩn thận lôi , hay dùng chuyên chụp ta đi ~~~ tuy là người mới, nhưng có thể cam đoan không khí hố, không lạn vĩ....

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: sơ thạch linh không gian
 2. Chương 2: chiếm được tùy thân không gian
 3. Chương 2: lợi dụng gieo trồng
 4. Chương 3: có thể nói thạch linh cục cưng
 5. Chương 4: mạt thế bản thảo
 6. Chương 5: mạt thế điềm báo
 7. Chương 6: mạt thế bùng nổ
 8. Chương 7: mạt thế bùng nổ
 9. Chương 8: lần đầu tiên sát tang thi
 10. Chương 9: thu thập vật tư
 11. Chương 10: thu thập vật tư
 12. Chương 11: thu thập vật tư
 13. Chương 12: thu thập vật tư
 14. Chương 13: thu thập vật tư
 15. Chương 14: về nhà
 16. Chương 15: sơ nghe thấy căn cứ
 17. Chương 16: thanh lý tiểu khu
 18. Chương 17: mang theo cứu người
 19. Chương 18: quân đội đến
 20. Chương 19: trước khi rời đi chuẩn bị
 21. Chương 20: dị năng
 22. Chương 21: xuất phát
 23. Chương 22: xuất phát
 24. Chương 23: tang thi tiến hóa
 25. Chương 24: Đáng chú ý
 26. Chương 26: Đêm kiếp
 27. Chương 27: vũ nhục
 28. Chương 28: lần đầu tiên giết người
 29. Chương 29: truyền gia chi bảo
 30. Chương 31: tô thị huynh muội
 31. Chương 32: mạc danh kỳ diệu ân nhân
 32. Chương 33: tiếp cận căn cứ
 33. Chương 33: người làm ăn
 34. Chương 1: mới vào căn cứ
 35. Chương 2: an phẩm huyện nhiệm vụ
 36. Chương 3: hồng nhãn tang thi
 37. Chương 4: khả khả thân nhân nhóm
 38. Chương 5: lâm linh khiêu khích
 39. Chương 6: tang thi động vật
 40. Chương 7: khả khả đi rồi
 41. Chương 8: á thanh sơn hành
 42. Chương 9: á thanh sơn hành
 43. Chương 10: á thanh sơn cứu người
 44. Chương 11: á thanh sơn
 45. Chương 12: á thanh sơn
 46. Chương 13: có thể cùng biến dị động vật câu thông chuyên gia
 47. Chương 14: tô quả dị năng
 48. Chương 15: căn cứ 1
 49. Chương 16: bị ‘Biểu muội’
 50. Chương 17: Dạ Thất
 51. Chương 18: Dạ Thất
 52. Chương 19: kỳ dị thực vật
 53. Chương 20: biến dị thực vật
 54. Chương 21: biến dị thực vật
 55. Chương 22: biến dị thực vật
 56. Chương 23: biến dị thực vật
 57. Chương 24: thật giả Tôn Tấn
 58. Chương 25: sơ nghe thấy nhạc thổ
 59. Chương 26: bán thú nhân
 60. Chương 27: bạo boss