Ma Đao Lệ Ảnh

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Ma Đao Lệ Ảnh- Nhân vật chính trong Ma Đao Lệ Ảnh là Tiểu Ngưu, nhà ở Hàng Châu, làm nghề buôn bán, từ nhỏ đã được gửi sang ở nhà Mai Lão Bản để làm việc. Do nhìn trộm cảnh "giường chiếu" của lão bản nên hôm sau Tiểu Ngưu đã phải ra đi dưới sự giúp đỡ của Thất Di Xuân Viên và lưu lạc đến Lao Sơn Phái. Tại đây, Tiểu Ngưu gặp được Sư Nương và hai vị sư tỷ xinh đẹp... Cuộc phiêu lưu của Tiểu Ngưu cùng với Ma Đao chính thức khởi đầu...
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Ma Đao Lệ Ảnh- Nhân vật chính trong Ma Đao Lệ Ảnh là Tiểu Ngưu, nhà ở Hàng Châu, làm nghề buôn bán, từ nhỏ đã được gửi sang ở nhà Mai Lão Bản để làm việc. Do nhìn trộm cảnh "giường chiếu" của lão bản nên hôm sau Tiểu Ngưu đã phải ra đi dưới sự giúp đỡ của Thất Di Xuân Viên và lưu lạc đến Lao Sơn Phái. Tại đây, Tiểu Ngưu gặp được Sư Nương và hai vị sư tỷ xinh đẹp... Cuộc phiêu lưu của Tiểu Ngưu cùng với Ma Đao chính thức khởi đầu...

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thâu Khuy - Rình trộm
 2. Chương 2: Diễm Ngộ
 3. Chương 3: Sát Quang - Giết Sạch
 4. Chương 4: Phá Xử
 5. Chương 5: Đồng Hành
 6. Chương 6: Đả đấu
 7. Chương 7: Bị Lỗ
 8. Chương 8: Đại Chiến
 9. Chương 9: Thổi Tiêu
 10. Chương 10: Dâm Trùng
 11. Chương 11: Sư Nương
 12. Chương 12: Tiếu Thoại
 13. Chương 13: Hai Người
 14. Chương 14: Đuổi Đi
 15. Chương 15: Tử địch
 16. Chương 16: Cứu mạng
 17. Chương 17: Đả Đấu
 18. Chương 18: Đầu Túc
 19. Chương 19: Hồi gia
 20. Chương 20: Cuồng hoan
 21. Chương 21: Cộng dục
 22. Chương 22: Quỷ Linh
 23. Chương 23: Song Mĩ
 24. Chương 24: Kịch Chiến
 25. Chương 25: Phóng Sinh
 26. Chương 26: Cừu gia
 27. Chương 27: Cứu Tinh
 28. Chương 28: Khuynh thuật
 29. Chương 29: Kích động
 30. Chương 30: Kích tình
 31. Chương 31: Hoan hảo
 32. Chương 32: Sấm quan
 33. Chương 33: Nhập phái
 34. Chương 34: Độc dược
 35. Chương 35: Si tình
 36. Chương 36: Uy Lang
 37. Chương 37: Yết Bí - Lộ bí mật
 38. Chương 38: Lai Tín
 39. Chương 39: Tuân Vấn
 40. Chương 40: Đặc Sảng
 41. Chương 41: Di Ngôn
 42. Chương 42: La Sát
 43. Chương 43: Tin tức
 44. Chương 44: Hảo sảng
 45. Chương 45: Đấu rượu
 46. Chương 46: Luyện thương
 47. Chương 47: Khẩu kỹ
 48. Chương 48: Thất vọng
 49. Chương 49: Quyết định
 50. Chương 50: Trả thù
 51. Chương 51: Kinh Diễm
 52. Chương 52: Hữu Ước
 53. Chương 53: Hồ Bơi (1)
 54. Chương 54: Hồ Bơi (2)
 55. Chương 55: Hồ Bơi (3)
 56. Chương 56: Giúp đỡ (1)
 57. Chương 57: Giúp đỡ (2)
 58. Chương 58: Giúp đỡ (3)
 59. Chương 59: Giúp đỡ (4)
 60. Chương 60: Giúp đỡ (5)