Lớp Học Kinh Dị

 • Mô Tả
  Xin chào, đây là bộ truyện lần đầu mình viết nên cũng se không được hay cho lắm, đúng như tên truyện thì câu truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha.
  p/s: có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu :)) nhưng mà mình thêm vào để truyện thêm hay
  Click để mở rộng...
  Xin chào, đây là bộ truyện lần đầu mình viết nên cũng se không được hay cho lắm, đúng như tên truyện thì câu truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha. p/s: có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu :)) nhưng mà mình thêm vào để truyện thêm hay

Danh Sách Chương:

 1. Chương Giới thiệu lớp học
 2. Chương 2. Lớp học có ma
 3. Chương 3 Gặp gỡ
 4. Chương 4 Thành viên thứ 30
 5. Chương 5. Mới quen mà như thân lâu rồi
 6. Chương 6.Chuyến đi chơi (p1)
 7. Chương 7. chuyến đi chơi (p2)
 8. Chương 8. Chuyến đi chơi (p3)
 9. Chương 9. chuyến đi chơi (p4)
 10. Chương 10. chuyến đi chơi (p5)
 11. Chương 11. chuyến đi chơi (p6)
 12. Chương 12. chào cờ
 13. Chương 13. người tiếp theo
 14. Chương 14. 4 người chết
 15. Chương 15. Sinh nhật Anny
 16. Chương 16. Thầy chủ nhiệm
 17. Chương 17. Mục tiêu kế tiếp
 18. Chương 18. Có đồng minh?
 19. Chương Đôi lời tác giả muốn nói
 20. Chương 19. Thầy hiệu trưởng
 21. Chương 20. Lớp 12-7
 22. Chương 21. Không một ai bết đến 12-7
 23. Chương 22. Mục Tiêu Tiếp
 24. Chương 23.
 25. Chương 24. Cái Chết Của Minhi
 26. Chương 25. Người Tiếp Theo
 27. Chương 26. 5 Học Sinh Của Lớp 6
 28. Chương 27. Sắp Thi Rồi!!!
 29. Chương 28. Thi Cử....
 30. Chương 29. Người Tiếp Theo
 31. Chương 30
 32. Chương 31. Thi Nấu Ăn
 33. Chương 32.
 34. Chương 33. Có Người Chơi Khăm Lớp 8
 35. Chương 34. 12-8 Trả Thù
 36. Chương 35. 12-8 Trả Thù (Tt)
 37. Chương 36.
 38. Chương 37.
 39. Chương 38.
 40. Chương 39 Nhóm Thứ Nhất
 41. Chương 40.
 42. Chương 41.
 43. Chương 42.
 44. Chương 43.
 45. Chương 44.
 46. Chương 45.
 47. Chương Ngoại Truyện 1
 48. Chương 46.
 49. Chương 47.
 50. Chương 48.
 51. Chương 49.
 52. Chương 50.
 53. Chương 51.
 54. Chương 52.
 55. Chương 53.
 56. Chương 54.
 57. Chương 55.
 58. Chương 56.
 59. Chương 57
 60. Chương 58.