Long Phù (Convert)

 • Mô Tả
  Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành Long? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, Yêu tộc, Thượng Cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.
  Tên tiếng trung: 龙符 - http://book.zongheng.com/book/523438.html
  Click để mở rộng...
  Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành Long? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, Yêu tộc, Thượng Cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội. Tên tiếng trung: 龙符 - http://book.zongheng.com/book/523438.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Đại Vĩnh vương triều
 2. Chương 02: Như thế nào Thiên Tử?
 3. Chương 03: Hùng Lang đại lực
 4. Chương 04: Miệng vàng lời ngọc
 5. Chương 05: Đại mãng chi lực
 6. Chương 06: Hổ Lang Đan
 7. Chương 07: Thiên Tử Phong Thần
 8. Chương 08: Nhật Nguyệt đồng huy
 9. Chương 09: Kênh đào
 10. Chương 10: Đại trí giả ngu
 11. Chương 11: Sinh tử cửu chuyển
 12. Chương 12: Lôi Điện
 13. Chương 13: Long Kiếm Đảo
 14. Chương 14: Đạo Cảnh nữ tử
 15. Chương 15: Môn khách
 16. Chương 16: Nhật Nguyệt Biến
 17. Chương 17: Cự Linh Thần huyết thống
 18. Chương 18: Trần quốc công
 19. Chương 19: Bách Kiếp Kim Đan
 20. Chương 20: Hiển lộ hết thần thông
 21. Chương 21: Phiên Giang Đảo Hải
 22. Chương 22: Tà Thần hiến tế
 23. Chương 23: Bái Nguyệt đoạt giải nhất
 24. Chương 24: Chỉnh đốn phủ đệ
 25. Chương 25: Vô Cực Thiên Thư
 26. Chương 26: Hóa thành tế đàn
 27. Chương 27: Hoàng gia thư khố
 28. Chương 28: Ngồi chung một thuyền
 29. Chương 29: Qua lại trao đổi
 30. Chương 30: Gặp phải tập kích
 31. Chương 31: Hắc Sát Biên Bức
 32. Chương 32: Đẩy lùi Ma đầu
 33. Chương 33: Cự Thạch Hầu
 34. Chương 34: Tam hoàng tử
 35. Chương 35: Như trẫm đích thân tới
 36. Chương 36: Long Cốt kiếm
 37. Chương 37 : Nhật Nguyệt Sát
 38. Chương 38: Các phe phản ứng
 39. Chương 39: Hiến Triều di dân
 40. Chương 40: Thâm nhập hang hổ
 41. Chương 41: Hàng Ma Chi Nhận
 42. Chương 42: Thần miếu nhà kho
 43. Chương 43: Cướp hết sạch
 44. Chương 44: Cao thủ chân chính
 45. Chương 45: Xây dựng thành viên nòng cốt
 46. Chương 46: Thiên Long Tụ Linh Kỳ
 47. Chương 47: Lực địch ngàn quân
 48. Chương 48: Võ công tiến nhanh
 49. Chương 49: Man tộc Nguyên soái
 50. Chương 50: Con chuột đùa mèo
 51. Chương 51: Công lao
 52. Chương 52 : Giác Giao Khải
 53. Chương 53: Li Long Khải
 54. Chương 54: Gặp lại Trần Kiếm Phong
 55. Chương 55 : Tha Hóa Tự Tại
 56. Chương 56: Lạt mềm buộc chặt
 57. Chương 57: Đoạt Tâm Phù
 58. Chương 58: Dì nhỏ
 59. Chương 59: Ly Long chi biến
 60. Chương 60: Liệt Hải chi uy