Kiếm Nghịch Thương Khung

 • Mô Tả
  Tác giả EK đã từng rất thành công khi tạo nên tác phẩm huyền huyễn Chân Tiên, một câu truyện hay với cốt truyện đầy hấp dẫn, lần này tác giả lại tiếp tục đem đến cho bạn đọc một truyện mới với chất lượng không kém tác phẩm trước. Đó là truyện Kiếm Nghịch Thương Khung.

  Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm.

  Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp.

  Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông.

  Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp.

  Câu truyện mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính. Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên.

  Đọc tác phẩm bạn đọc dễ bị hấp dẫn vì nội dung truyện, cốt truyện logic, hợp lý; cách xây dưng nhân vật đầy nghệ thuật, những trận đấu gay cấn cùng những nút thắt mở tuyệt vời... Cùng đọc và trải nghiệm nhé!!!
  Click để mở rộng...
  Tác giả EK đã từng rất thành công khi tạo nên tác phẩm huyền huyễn Chân Tiên, một câu truyện hay với cốt truyện đầy hấp dẫn, lần này tác giả lại tiếp tục đem đến cho bạn đọc một truyện mới với chất lượng không kém tác phẩm trước. Đó là truyện Kiếm Nghịch Thương Khung. Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm. Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp. Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông. Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp. Câu truyện mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính. Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên. Đọc tác phẩm bạn đọc dễ bị hấp dẫn vì nội dung truyện, cốt truyện logic, hợp lý; cách xây dưng nhân vật đầy nghệ thuật, những trận đấu gay cấn cùng những nút thắt mở tuyệt vời... Cùng đọc và trải nghiệm nhé!!!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (1)
 2. Chương 2: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (2)
 3. Chương 3: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (3)
 4. Chương 4: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (4)
 5. Chương 5: Đánh Bại Trương Hổ. (1)
 6. Chương 6: Đánh Bại Trương Hổ. (2)
 7. Chương 7: Đánh Bại Trương Hổ. (3)
 8. Chương 8: Vũ Kỹ Các. (1)
 9. Chương 9: Vũ Kỹ Các. (2)
 10. Chương 10: Vũ Kỹ Các. (3)
 11. Chương 11: Danh Chấn Ngoại Môn. (1)
 12. Chương 12: Danh Chấn Ngoại Môn. (2)
 13. Chương 13: Danh Chấn Ngoại Môn. (3)
 14. Chương 14: Ước Hẹn Ba Tháng. (1)
 15. Chương 15: Ước Hẹn Ba Tháng. (2)
 16. Chương 16: Ước Hẹn Ba Tháng. (3)
 17. Chương 17: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (1)
 18. Chương 18: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (2)
 19. Chương 19: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (3)
 20. Chương 20: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (4)
 21. Chương 21: Sơn Mạch Âm Phong. (1)
 22. Chương 22: Sơn Mạch Âm Phong. (2)
 23. Chương 23: Sơn Mạch Âm Phong. (3)
 24. Chương 24: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (1)
 25. Chương 25: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (2)
 26. Chương 26: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (3)
 27. Chương 27: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (4)
 28. Chương 28: Võ Đạo Bát Trọng. (1)
 29. Chương 29: Võ Đạo Bát Trọng. (2)
 30. Chương 30: Võ Đạo Bát Trọng. (3)
 31. Chương 31: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (1)
 32. Chương 32: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (2)
 33. Chương 33: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (3)
 34. Chương 34: Thiên Kiếm Tông. (1)
 35. Chương 35: Thiên Kiếm Tông. (2)
 36. Chương 36: Trở Lại Thiên Kiếm Tông. (3)
 37. Chương 37: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (1)
 38. Chương 38: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (2)
 39. Chương 39: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (3)
 40. Chương 40: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (4)
 41. Chương 41: Giải Đấu Bài Danh. (1)
 42. Chương 42: Giải Đấu Bài Danh. (2)
 43. Chương 43: Giải Đấu Bài Danh. (3)
 44. Chương 44: Truy Phong Cửu Kiếm. (1)
 45. Chương 45: Truy Phong Cửu Kiếm. (2)
 46. Chương 46: Truy Phong Cửu Kiếm. (3)
 47. Chương 47: Liên Tục Tấn Cấp. (1)
 48. Chương 48: Liên Tục Tấn Cấp. (2)
 49. Chương 49: Liên Tục Tấn Cấp. (3)
 50. Chương 50: Thế Như Chẻ Tre. (1)
 51. Chương 51: Thế Như Chẻ Tre. (2)
 52. Chương 52: Thế Như Chẻ Tre. (3)
 53. Chương 53: Thế Như Chẻ Tre. (4)
 54. Chương 54: Tiến Vào Tiền Bát. (1)
 55. Chương 55: Tiến Vào Tiền Bát. (2)
 56. Chương 56: Tiến Vào Tiền Bát. (3)
 57. Chương 57: Tiến Vào Tiền Bát. (4)
 58. Chương 58: Dĩ Trọng Phá Khoái. (1)
 59. Chương 59: Dĩ Trọng Phá Khoái. (2)
 60. Chương 60: Dĩ Trọng Phá Khoái. (3)