Kiếm Đạo Thông Thần (Convert)

 • Mô Tả
  Ta chi kiếm, có thể khai sơn đoạn thạch, ta chi kiếm, có thể ngăn sông đoạn nước, ta chi kiếm, có thể phá núi phân biển, ta chi kiếm, có thể phá thiên liệt địa, ta chi kiếm, đương thời có một không hai, ta chi kiếm đạo, có thể thông thần.
  Tên tiếng trung: 剑道通神 - http://book.zongheng.com/book/489242.html
  Click để mở rộng...
  Ta chi kiếm, có thể khai sơn đoạn thạch, ta chi kiếm, có thể ngăn sông đoạn nước, ta chi kiếm, có thể phá núi phân biển, ta chi kiếm, có thể phá thiên liệt địa, ta chi kiếm, đương thời có một không hai, ta chi kiếm đạo, có thể thông thần. Tên tiếng trung: 剑道通神 - http://book.zongheng.com/book/489242.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 02: Chân Kiếm Bát Thức
 2. Chương 03: Một quyền đánh bại
 3. Chương 04: Kiếm lui Trần Đại Lỗi
 4. Chương 05: Trốn vào trong rừng
 5. Chương 06: Liên tiếp đột phá
 6. Chương 07: Ta có dị nghị
 7. Chương 08: Quyết đấu Trần Chí Cương
 8. Chương 09: Cường thế đánh bại
 9. Chương 10: Chân kiếm vô song nhập viên mãn
 10. Chương 11: Tiểu Kiếm Kinh
 11. Chương 12: Tiềm Long tại uyên
 12. Chương 13: Phong phú ban thưởng
 13. Chương 14: Kiếm pháp Nhập Vi
 14. Chương 15: Huyết khí thiêu đốt sẽ thành Võ Giả
 15. Chương 16: Dùng đúc kiếm ngộ kiếm
 16. Chương 17: Kiếm chỉ Phục Long Sơn
 17. Chương 18: Lần đầu gặp Yêu thú
 18. Chương 19: Giọt máu đầu tiên
 19. Chương 20: Thời gian sinh tử sát bên người mà qua
 20. Chương 21: Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công
 21. Chương 22: Đẩy vào Hắc Phong Sơn
 22. Chương 23: Sinh tử một đường
 23. Chương 24: Lại trảm một người
 24. Chương 25: Thắng bại
 25. Chương 26: Nhập Kiếm Diệu Đường
 26. Chương 27: Tạm biệt Trần Xuất Vân
 27. Chương 04: Phân Quang Lược Ảnh
 28. Chương 05: Liệt trưởng lão muốn thu đồ đệ
 29. Chương 06: Thăng Long Thiếp
 30. Chương 07: Chứng nhận võ tụ phong vân
 31. Chương 08: Túy Kiếm
 32. Chương 09: Kiếm ra khỏi vỏ dương ta mũi nhọn
 33. Chương 10: Lý Chân Thế kiếm
 34. Chương 11: Xuất ra ngươi chính thức thực lực
 35. Chương 12: Chân Kiếm Vô Song
 36. Chương 13: Nhập Vi phía trên
 37. Chương 14: Đến từ gia tộc ban thưởng
 38. Chương 15: Truyền thế danh kiếm
 39. Chương 16: Dùng đúc kiếm ngộ kiếm
 40. Chương 17: Kiếm chỉ Phục Long Sơn
 41. Chương 18: Lần đầu gặp Yêu thú
 42. Chương 19: Giọt máu đầu tiên
 43. Chương 20: Thời gian sinh tử sát bên người mà qua
 44. Chương 21: Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công
 45. Chương 01: Đêm khuya bóng đen (Q4)
 46. Chương 02: Yêu thú đột kích
 47. Chương 03: Xâm nhập
 48. Chương 04: Trong động bóng đen
 49. Chương 05: Nửa người nửa xà
 50. Chương 06: Liên tục đột phá
 51. Chương 07: Trong núi mật thất
 52. Chương 08: Hàng Long truyền thừa
 53. Chương 09: Một khi đốn ngộ
 54. Chương 10: Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm
 55. Chương 11: Một kiếm trảm bảy tầng
 56. Chương 12: Trở về
 57. Chương 13: Trăm vạn ngọc tiền
 58. Chương 14: Tộc đường đệ nhất
 59. Chương 15: Nhân kiệt cuộc chiến đã đến
 60. Chương 16: Thất Diệu Võ Viện đạo sư chú ý