Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi.

  • Mô Tả
    Đây là truyện đầu tay của mình nên không thể tránh được những sai sót vì vậy mình rất mong nhận những lời các nhận xét chân thành từ các bạn và chắc chắn là mình sẽ tiếp thu nó. Mong là các bạn sẽ ủng hộ truyện.
    Cuối cùng là chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3<3<3
    Click để mở rộng...
    Đây là truyện đầu tay của mình nên không thể tránh được những sai sót vì vậy mình rất mong nhận những lời các nhận xét chân thành từ các bạn và chắc chắn là mình sẽ tiếp thu nó. Mong là các bạn sẽ ủng hộ truyện. Cuối cùng là chúc m.n đọc truyện vui vẻ