Khoảng Cách 9000 Fan

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Khoảng Cách 9000 FanEditor: Tiểu Diệp ThảoThể loại: đoản thiên đam mỹ hiện đại, võng phối đến đời thực, thầm mến ấm áp bình dị nhẹ nhàng văn, dương quang công x mặt than thụ, 1v1, HE.Tên gốc: 9000 cá phấn ti đích cự lyAnh đợi đến khi số lượng fan của em lến tới 9000 thì em sẽ tỏ tình với anh, được không Z tiên sinh?
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Khoảng Cách 9000 FanEditor: Tiểu Diệp ThảoThể loại: đoản thiên đam mỹ hiện đại, võng phối đến đời thực, thầm mến ấm áp bình dị nhẹ nhàng văn, dương quang công x mặt than thụ, 1v1, HE.Tên gốc: 9000 cá phấn ti đích cự lyAnh đợi đến khi số lượng fan của em lến tới 9000 thì em sẽ tỏ tình với anh, được không Z tiên sinh?