Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ (Convert)

 • Mô Tả
  Đây là một truyện mà mình tự viết mong được các bạn góp ý.

  Truyện bắt đầu từ 1 nhóm cường giả mạnh nhất vũ trụ chuyên trông coi và quản lý vũ trụ được gọi là Vũ Trụ Tứ Vương. Một hôm, Kiếm Vương, thủ lĩnh của nhóm tập hợp nhóm lại giao trách nhiệm cho ba người còn lại và tự phong ấn mình vào một chiếc nhẫn rồi mở cổng không gian sang một nơi vô định nào đó để tìm người kế thừa vị trí. Và ai sẽ là người may mắn nhận được truyền thừa của cường giả số 1 vũ trụ mênh mông này
  Click để mở rộng...
  Đây là một truyện mà mình tự viết mong được các bạn góp ý. Truyện bắt đầu từ 1 nhóm cường giả mạnh nhất vũ trụ chuyên trông coi và quản lý vũ trụ được gọi là Vũ Trụ Tứ Vương. Một hôm, Kiếm Vương, thủ lĩnh của nhóm tập hợp nhóm lại giao trách nhiệm cho ba người còn lại và tự phong ấn mình vào một chiếc nhẫn rồi mở cổng không gian sang một nơi vô định nào đó để tìm người kế thừa vị trí. Và ai sẽ là người may mắn nhận được truyền thừa của cường giả số 1 vũ trụ mênh mông này

Danh Sách Chương:

 1. Chap 2: TAKUTO MIZUHARA
 2. Chap 3: ĐỐI CHIẾN SIÊU NĂNG TỔ
 3. Chap 4: BÍ MẬT CỦA CHIẾC NHẪN
 4. Chap 5: ÂM MƯU CỦA SIÊU NĂNG TỔ
 5. Chap 6: BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN – DUNG KỸ BÁ ĐẠO
 6. Chap 7: THANH KIẾM TRUYỀN THUYẾT FUTSUNO MITAMA
 7. Chap 8: CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG, CỘNG HÒA FLONYARD
 8. Chap 9: TAKUTO VS SÁT THỦ HẮC ƯNG
 9. Chap 10: BÍ ẨN NGÔI LÀNG BỎ HOANG
 10. Chap 11: LUYỆN TÂM KHỦNG KHIẾP
 11. Chap 12: TIẾN VÀO ĐẾ ĐÔ
 12. Chap 13: AI NGƯỢC ĐÃI AI?
 13. Chap 14: ĐẤU GIÁ HỘI
 14. Chap 15: ĐẤU GIÁ HỘI ĐIÊN CUỒNG
 15. Chap 16: TỐ LINH THỂ CHẤT
 16. Chap 17: ĐỐI CHIẾN TRONG HỌC VIỆN
 17. Chap 18: VẠN NIÊN THANH DIỆP TỚI TAY
 18. Chap 19: SIÊU NĂNG TỔ RA TAY
 19. Chap 20: ATHENA VS SIÊU NĂNG TỔ
 20. Vài lời của Tác giả
 21. Chap 21: SUZUNO HỒI PHỤC
 22. Chap 22: TRUẤT QUYỀN & LÁ THƯ CUỒNG VỌNG
 23. Chap 23: CUỘC HẸN HÒ
 24. Chap 24: TAKUTO VS SIÊU NĂNG TỔ
 25. Chap 25: ĐẠI CHIẾN QUẦN HÙNG
 26. Chap 26: VÔ TẬN HOANG NGUYÊN
 27. Chap 27: TỨ TÍ KIM HẦU
 28. Chap 28: TỬ DỰC SONG ĐẦU MÃNG
 29. Chap 29: LỜI MỜI CỦA THÀNH CHỦ
 30. CHAP 30:QUẦN CHIẾN, PHÓ BẢN MỘNG HUYỄN
 31. CHAP 31: ANH TÀI TỤ HỌP
 32. CHAP 32: BÍ MẬT PHÓ BẢN MỘNG HUYỄN
 33. CHAP 33: TAKUTO VS ĐỘC GIÁP CỰ THÚ
 34. CHAP 34: MA VIÊM ĐẢNG GÂY SỰ
 35. CHAP 35: QUẶNG MỎ HỎA TINH
 36. CHAP 36: LẦN 2 CƯỜNG HÓA
 37. CHAP 37: LEON VS TRƯỞNG LÃO PHẦN THIÊN MÔN
 38. CHAP 38: LÊN ĐƯỜNG TRỞ LẠI ĐẾ ĐÔ
 39. CHAP 39: LỤC ĐẠO LUÂN HỒI THỤ
 40. CHAP 40: CÁI GIÁ TRÊN TRỜI
 41. CHAP 41: LẠI TỚI HỌC VIỆN
 42. Chương 43
 43. CHAP 43: KẺ GIẤU MẶT KHỦNG BỐ
 44. CHAP 44: KẾT THÚC
 45. CHAP 45: DẰN MẶT THÁI TỬ
 46. CHAP 46: TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT
 47. CHAP 47: RẮC RỐI LẠI ĐẾN, TRUE ANCESTOR
 48. CHAP 48: GẶP LẠI SIÊU NĂNG TỔ
 49. CHAP 49: RAGNAROK
 50. CHAP 50: TĂNG CƯỜNG MỨC ĐỘ TU LUYỆN
 51. CHAP 51: ARAMITAMA
 52. CHAP 52: LỤC QUYỀN HERMIT
 53. CHAP 53: TAKUTO CUỒNG NỘ
 54. CHAP 54: TRẬN CHIẾN TRONG ARAMITAMA
 55. CHAP 55: RORY CHIẾN DỊ NĂNG TỔ
 56. CHAP 56: ĐI BÃO VỚI NỮ QUÁI
 57. CHAP 57: BLACK PEARL – YS ORIGIN
 58. CHAP 58: TÁI NGỘ TÂM MA
 59. CHAP 59: TAM ĐẠI THỦ LĨNH RAGNAROK
 60. CHAP 60: TAKUTO CHIẾN GIÁO ĐIỆN