Huyền Giới Chi Môn

  • Mô Tả
    Mang thể loại tu tiên, truyện online mở ra nhân vật là một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

    Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

    Mời các bạn đón xem hắn là ai và làm nên được những chuyện gì qua truyện Huyền Giới Chi Môn nhé.
    Click để mở rộng...
    Mang thể loại tu tiên, truyện online mở ra nhân vật là một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả. Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi. Mời các bạn đón xem hắn là ai và làm nên được những chuyện gì qua truyện Huyền Giới Chi Môn nhé.

Danh Sách Chương:

  1. Chương 1: Thiếu Niên Làng Chài
  2. Chương 2: Bạng Nữ Tặng Châu
  3. Chương 3: Trân Di
  4. Chương 4: Trang Viên
  5. Chương 5: Lệ Thương Hải
  6. Chương 6: Dị Biến
  7. Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả
  8. Chương 8: Gặp Cương Thi Tại Cổ Miếu
  9. Chương 9: Chém Cương Thi
  10. Q.1 - Chương 10: Nhà Họ Ngô
  11. Q.1 - Chương 11: Ẩu Đả
  12. Q.1 - Chương 12: Mạnh Không Thể Địch
  13. Q.1 - Chương 13: Liêu Hỏa Thương Pháp Và Nhật Nguyệt Nhận
  14. Q.1 - Chương 14: Vương Thiên Hào
  15. Q.1 - Chương 15: Kim Ngọc Trân
  16. Q.1 - Chương 16: Kim Ti Thử
  17. Q.1 - Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ
  18. Q.1 - Chương 18: Tiến Giai
  19. Q.1 - Chương 19: Thể Chất Hậu Thổ
  20. Q.1 - Chương 20: Khiêu Chiến
  21. Q.1 - Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm*
  22. Q.1 - Chương 22: Nghiền Áp
  23. Q.1 - Chương 23: Đệ Nhất Võ Đồ
  24. Q.1 - Chương 24: Sứ Giả Tầm Mạch
  25. Q.1 - Chương 25: Phế Mạch Thạch Hầu
  26. Q.1 - Chương 26: Lĩnh Ngộ Khí Cảm
  27. Q.1 - Chương 27: Chiêm Bao Thành Vượn
  28. Q.1 - Chương 28: Thị Lực Biến Dị
  29. Q.1 - Chương 29: Tử Cương Cung
  30. Q.1 - Chương 30: Ý Định Rời Đi
  31. Q.1 - Chương 31: Phong Hỏa Đồng
  32. Q.1 - Chương 32: Ngộ Sát
  33. Q.1 - Chương 33: Liều Mạng Chạy Trốn
  34. Q.1 - Chương 34: Thanh Phong Câu
  35. Q.1 - Chương 35: Truy Đuổi Trong Rừng Rậm
  36. Q.1 - Chương 36: Cường Cung Diệt Địch
  37. Q.1 - Chương 37: Giết Địch Trong Rừng Rậm
  38. Q.1 - Chương 38: Ưng Phi Cửu Thiên
  39. Q.1 - Chương 39: Mưu Kế Giết Địch
  40. Q.1 - Chương 40: Ưng Khuyển Song Hiện
  41. Q.1 - Chương 41: Dốc Sức Liều Mạng
  42. Q.1 - Chương 42: Sinh Tử Một Đường
  43. Q.1 - Chương 43: Diệp Hồng Dược
  44. Q.1 - Chương 44: Huyền Tử Lệnh
  45. Q.1 - Chương 45: Lâu Thuyền
  46. Q.1 - Chương 46: Vô Tình Lên Nhầm Thuyền
  47. Q.1 - Chương 47: Hiển Hiện Nanh Ác
  48. Q.1 - Chương 48: Kim Tiểu Thoa
  49. Q.1 - Chương 49: Hắc Ma Thập Tam Phong
  50. Q.1 - Chương 50: Chu Cuồng
  51. Q.1 - Chương 51: Hắc Viêm Lệnh
  52. Q.1 - Chương 52: Chặn Đường
  53. Q.1 - Chương 53: Toái Thạch Đấu Phá Ngọc
  54. Q.1 - Chương 54: Anh Vũ
  55. Q.1 - Chương 55: Bàn Nhược Thiên Tượng Công
  56. Q.1 - Chương 56: Thoát Thai Quyết
  57. Q.1 - Chương 57: Hồn Sư
  58. Q.1 - Chương 58: Chân Khí
  59. Q.1 - Chương 59: Lão Giả Trong Mộng
  60. Q.1 - Chương 60: Tôi Cốt Đan