Huyền Giới Chi Môn

 • Mô Tả
  Mang thể loại tu tiên, truyện online mở ra nhân vật là một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

  Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

  Mời các bạn đón xem hắn là ai và làm nên được những chuyện gì qua truyện Huyền Giới Chi Môn nhé.
  Click để mở rộng...
  Mang thể loại tu tiên, truyện online mở ra nhân vật là một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả. Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi. Mời các bạn đón xem hắn là ai và làm nên được những chuyện gì qua truyện Huyền Giới Chi Môn nhé.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thiếu Niên Làng Chài
 2. Chương 2: Bạng Nữ Tặng Châu
 3. Chương 3: Trân Di
 4. Chương 4: Trang Viên
 5. Chương 5: Lệ Thương Hải
 6. Chương 6: Dị Biến
 7. Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả
 8. Chương 8: Gặp Cương Thi Tại Cổ Miếu
 9. Chương 9: Chém Cương Thi
 10. Q.1 - Chương 10: Nhà Họ Ngô
 11. Q.1 - Chương 11: Ẩu Đả
 12. Q.1 - Chương 12: Mạnh Không Thể Địch
 13. Q.1 - Chương 13: Liêu Hỏa Thương Pháp Và Nhật Nguyệt Nhận
 14. Q.1 - Chương 14: Vương Thiên Hào
 15. Q.1 - Chương 15: Kim Ngọc Trân
 16. Q.1 - Chương 16: Kim Ti Thử
 17. Q.1 - Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ
 18. Q.1 - Chương 18: Tiến Giai
 19. Q.1 - Chương 19: Thể Chất Hậu Thổ
 20. Q.1 - Chương 20: Khiêu Chiến
 21. Q.1 - Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm*
 22. Q.1 - Chương 22: Nghiền Áp
 23. Q.1 - Chương 23: Đệ Nhất Võ Đồ
 24. Q.1 - Chương 24: Sứ Giả Tầm Mạch
 25. Q.1 - Chương 25: Phế Mạch Thạch Hầu
 26. Q.1 - Chương 26: Lĩnh Ngộ Khí Cảm
 27. Q.1 - Chương 27: Chiêm Bao Thành Vượn
 28. Q.1 - Chương 28: Thị Lực Biến Dị
 29. Q.1 - Chương 29: Tử Cương Cung
 30. Q.1 - Chương 30: Ý Định Rời Đi
 31. Q.1 - Chương 31: Phong Hỏa Đồng
 32. Q.1 - Chương 32: Ngộ Sát
 33. Q.1 - Chương 33: Liều Mạng Chạy Trốn
 34. Q.1 - Chương 34: Thanh Phong Câu
 35. Q.1 - Chương 35: Truy Đuổi Trong Rừng Rậm
 36. Q.1 - Chương 36: Cường Cung Diệt Địch
 37. Q.1 - Chương 37: Giết Địch Trong Rừng Rậm
 38. Q.1 - Chương 38: Ưng Phi Cửu Thiên
 39. Q.1 - Chương 39: Mưu Kế Giết Địch
 40. Q.1 - Chương 40: Ưng Khuyển Song Hiện
 41. Q.1 - Chương 41: Dốc Sức Liều Mạng
 42. Q.1 - Chương 42: Sinh Tử Một Đường
 43. Q.1 - Chương 43: Diệp Hồng Dược
 44. Q.1 - Chương 44: Huyền Tử Lệnh
 45. Q.1 - Chương 45: Lâu Thuyền
 46. Q.1 - Chương 46: Vô Tình Lên Nhầm Thuyền
 47. Q.1 - Chương 47: Hiển Hiện Nanh Ác
 48. Q.1 - Chương 48: Kim Tiểu Thoa
 49. Q.1 - Chương 49: Hắc Ma Thập Tam Phong
 50. Q.1 - Chương 50: Chu Cuồng
 51. Q.1 - Chương 51: Hắc Viêm Lệnh
 52. Q.1 - Chương 52: Chặn Đường
 53. Q.1 - Chương 53: Toái Thạch Đấu Phá Ngọc
 54. Q.1 - Chương 54: Anh Vũ
 55. Q.1 - Chương 55: Bàn Nhược Thiên Tượng Công
 56. Q.1 - Chương 56: Thoát Thai Quyết
 57. Q.1 - Chương 57: Hồn Sư
 58. Q.1 - Chương 58: Chân Khí
 59. Q.1 - Chương 59: Lão Giả Trong Mộng
 60. Q.1 - Chương 60: Tôi Cốt Đan