Hư vô chúa tể nhị thứ nguyên (Convert)

 • Mô Tả
  Thanh niên có được chí cao truyền thừa rong ruổi chư thiên vạn giới..

  Các thế giới đi qua Đấu phá.. Hỏa ảnh..onepiece..dxd... Tổng hợp tiểu thuyết võ hiệp..ns chung sẽ cân nhắc tới nhiều thế giới

  P/S : Nhắc nhở trước nv9 thứ nhất vô địch thứ hai vô địch thứ ba xem lại hai điều trên

  Truyện ms ra nên mỗi ngày 5c thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ bạo chương tùy tâm tình
  Click để mở rộng...
  Thanh niên có được chí cao truyền thừa rong ruổi chư thiên vạn giới.. Các thế giới đi qua Đấu phá.. Hỏa ảnh..onepiece..dxd... Tổng hợp tiểu thuyết võ hiệp..ns chung sẽ cân nhắc tới nhiều thế giới P/S : Nhắc nhở trước nv9 thứ nhất vô địch thứ hai vô địch thứ ba xem lại hai điều trên Truyện ms ra nên mỗi ngày 5c thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ bạo chương tùy tâm tình