Hợp Thể Song Tu

 • Mô Tả
  Truyện tiên hiệp Hợp Thể Song Tu còn gọi tên khác là Chấp Ma của tác giả Mặc Thủy! Cốt truyện ban đầu có một chút sắc hợp lý, thế giới rộng lớn, nhân vật chính không não tàn, gái gú dám yêu dám hận.

  Nhân vật chính là Ninh Phàm bị bạn chí thân phản bội hãm hại, để rồi nhờ cơ duyên mà ngẫu nhiên lấy được song tu đế bảo, từ đó bước trên con đường tu ma thiên hạ vô địch. Linh trang, pháp bảo, đạo quả, tiên vân, thiên sương hàn khí, địa mạch yêu hỏa... xuất hiện liên tục.

  Năng lực được khám phá đại đạo âm dương, lấy thiên làm thê, lấy địa làm thiếp , lấy thương sinh làm đỉnh lô. Âm dương đại đạo, hợp thể song tu! Sức mạnh chỉ có thể phát huy khi tất cả đều trong một!

  Mời bạn đọc theo dõi truyện online.
  Click để mở rộng...
  Truyện tiên hiệp Hợp Thể Song Tu còn gọi tên khác là Chấp Ma của tác giả Mặc Thủy! Cốt truyện ban đầu có một chút sắc hợp lý, thế giới rộng lớn, nhân vật chính không não tàn, gái gú dám yêu dám hận. Nhân vật chính là Ninh Phàm bị bạn chí thân phản bội hãm hại, để rồi nhờ cơ duyên mà ngẫu nhiên lấy được song tu đế bảo, từ đó bước trên con đường tu ma thiên hạ vô địch. Linh trang, pháp bảo, đạo quả, tiên vân, thiên sương hàn khí, địa mạch yêu hỏa... xuất hiện liên tục. Năng lực được khám phá đại đạo âm dương, lấy thiên làm thê, lấy địa làm thiếp , lấy thương sinh làm đỉnh lô. Âm dương đại đạo, hợp thể song tu! Sức mạnh chỉ có thể phát huy khi tất cả đều trong một! Mời bạn đọc theo dõi truyện online.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thái Cổ Mộng, Âm Dương Tỏa
 2. Chương 2: Lão Ma Thu Đồ
 3. Chương 3: Tiên Đế Truyền Thừa, Ninh Phàm Lột Xác!
 4. Chương 4: Ngươi Có Thể Giải Độc Cho Ta?!
 5. Chương 5: Tiên Đế Cấp Sát Khí
 6. Chương 6: Ngọc Hoàng Thảo, Đem Cho Heo Ăn?
 7. Chương 7: Đạo Quả, Tiên Vân, Linh Trang?
 8. Chương 8: Tiểu Chỉ Hạc Song Tu Nào
 9. Chương 9: Lão Ma Lăng Loạn
 10. Chương 10: Đạo Quả Phách Mại Hội
 11. Chương 11: Dục Cầm Cố Túng, Đây Là Dương Mưu
 12. Chương 12: Thiên Ly Tông, Muốn Chết!
 13. Chương 13: Oa Oa Thân? Chấn Nhiếp Quần Ma
 14. Chương 14: Yêu Nữ!
 15. Chương 15: Lam Mi Hối Hận
 16. Chương 16: Ta Không Giết Ngươi, Thề Không Làm Người!
 17. Chương 17: Thừa Hoan Phong Tuyết, Công Tử Tình Thâm
 18. Chương 18: 《 Đạp Tuyết Quyết 》, Băng Chi Hàn
 19. Chương 19: Hắc Ma Phái Truyền Thống!
 20. Chương 20: Ninh Công Tử, Tới Diệt Tông!
 21. Chương 21: Thái Âm Chỉ, Ác Mộng Của Nữ Tu
 22. Chương 22: Nguyên Anh Nữ Yêu, Yếu Ớt Xin Tha
 23. Chương 23: Thiên Ly, Lòng Người
 24. Chương 24: Tiểu Yêu Nữ Đeo Bám!
 25. Chương 25: Sơn Băng Địa Liệt!
 26. Chương 26: Thái Cổ Thần Binh
 27. Chương 27: Hương Hỏa Nhất Kiếm
 28. Chương 28: Dung Linh Trung Kỳ!
 29. Chương 29: Trảm Ly Đúc Lại, Tinh Quang Chi Kiếm!
 30. Chương 30: Cách Làm Của Ma Tu!
 31. Chương 31: Linh Thiết Tới Tay, Đỉnh Lô Hoàn?
 32. Chương 32: Dao Trì Thánh Nữ, Bị Hãm Vào Trong Ma Trảo
 33. Chương 33: Lão Ma Đan Thành, Niết Hoàng Hiện Thân!
 34. Chương 34: Bạch Cốt Viêm, Nghịch Đoạt!
 35. Chương 35: Niết Hoàng, Toái Hư Chi Chiến!
 36. Chương 36: Thất Mai Lâu Thuyền, Cất Bước Chinh Đồ!
 37. Chương 37: Nam Lâu Chiến Vệ, Bảng Phiếu Án
 38. Chương 38: Phá Kén Thành Điệp, Ngọc Hoàng Đan
 39. Chương 39: Trời Hạ Cổ Quan, Sắc Bổ Nữ Thi
 40. Chương 40: Thi Biến, Thủ Cung Sa
 41. Chương 41: Chém Địch!
 42. Chương 42: Ninh Hắc Ma Là Ai?!
 43. Chương 43: Thăng Linh, Luyện Hoàn!
 44. Chương 44: Muốn Gạt Người Trước Tiên Phải Gạt Mình
 45. Chương 45: Mời Đại Sư Ban Cho Đan!
 46. Chương 46: Ta Là Thạch Nữ
 47. Chương 47: Cướp Giết? Hay Là Đại Lễ?
 48. Chương 48: Mười Bảy Mỹ Nhân, Đều Thành Đỉnh Lô
 49. Chương 49: Uy Của Nguyên Anh, Vũ Điện Thần Sử
 50. Chương 50: Tông Môn Khảo Hạch
 51. Chương 51: Âm Dương Biến Gây Phiền Toái
 52. Chương 52: Làm Cao Một Lần, Tâm Ý Của Lam Mi
 53. Chương 53: Môn Phái Cống Hiến, Chấn Kinh!
 54. Chương 54: Dung Linh Hậu Kỳ!
 55. Chương 55: Cống Hiến, Dừng Không Được!
 56. Chương 56: Khu Vực Thứ Bảy, Cuộc Chiến Toái Hư!
 57. Chương 57: Mỹ Nhân Bị Thương, Bạch Cốt Cự Ma
 58. Chương 58: Bạch Cốt Như Sơn Quên Cả Họ
 59. Chương 59: Bia Công Đức Bị Hư Hỏng Gì Rồi?
 60. Chương 60: Ta Không Cởi Quần Áo.