Hoa Quả Sơn đi ra kiếm khách (Convert)

 • Mô Tả
  Ván cờ từ từ trải rộng ra, nhưng ván cờ tam giới mịt mù, ai là người thắng sau cùng?

  Nếu như thần thoại là do người tưởng tượng ra, vậy thứ hư ảo trong truyền thuyết thần thoại là người hay thần?

  Ta tên Vương Thần. Ta đến từ Hoa Quả Sơn.

  Ta là một kiếm khách...

  ... ... ... ... ...

  Muốn ghi một bản Tây Du cố sự không giống người thường.

  Văn Thanh hướng, không thích đừng vào.
  Tên tiếng trung: 花果山出来的剑客 - Thiên sinh phế tài
  Click để mở rộng...
  Ván cờ từ từ trải rộng ra, nhưng ván cờ tam giới mịt mù, ai là người thắng sau cùng? Nếu như thần thoại là do người tưởng tượng ra, vậy thứ hư ảo trong truyền thuyết thần thoại là người hay thần? Ta tên Vương Thần. Ta đến từ Hoa Quả Sơn. Ta là một kiếm khách... ... ... ... ... ... Muốn ghi một bản Tây Du cố sự không giống người thường. Văn Thanh hướng, không thích đừng vào. Tên tiếng trung: 花果山出来的剑客 - Thiên sinh phế tài

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Tay có thể hái ngôi sao.
 2. Chương 3: Tuyệt không buông bỏ.
 3. Chương 4: biệt ly
 4. Chương 5: Kim Thiền.
 5. Chương 6: hỏa diễm.
 6. Chương 7: mệnh kiếp.
 7. Chương 8: Tĩnh mịch
 8. Chương 9: Lưu Sa.
 9. Chương 10: Trước kia
 10. Chương 11: Lục Nhĩ.
 11. Chương 12: Đầu trâu mặt ngựa.
 12. Chương 13: A Ngưu
 13. Chương 14: Không biết làm sao
 14. Chương 15: Bỉ ngạn
 15. Chương 16: Tru sát!
 16. Chương 17: Đạo Đức Kinh
 17. Chương 18: Binh khí
 18. Chương 19: Làm sao tình
 19. Chương 20: Long Vương
 20. Chương 21: Như Lai
 21. Chương 22: Như ý kim cô bổng cùng kiếm nhất
 22. Chương 23: Tử vong!
 23. Chương 24: Chấp niệm chi sâu
 24. Chương 25: Tình ý
 25. Chương 26: Tinh hà
 26. Chương 27: Thắng bại sinh tử
 27. Chương 28: Vĩnh hằng
 28. Chương 29: Tình kiếp
 29. Chương 30: Ý nghĩa
 30. Chương 31: Nại hà cầu gãy thán nại hà
 31. Chương 32: Lựa chọn
 32. Chương 33: Nhân quả tuần hoàn
 33. Chương 34: Nghịch thiên (thượng)
 34. Chương 35: Nghịch thiên (trung)
 35. Chương 36: Nghịch thiên (hạ)
 36. Chương 01: Thiên Không Thành (Q2)
 37. Chương 02: Thiên địa ván cờ
 38. Chương 03: Bạch cốt tinh
 39. Chương 04: Thị tâm văn
 40. Chương 05: Thân tử hồn tiêu
 41. Chương 06: Hào khí
 42. Chương 07: Nỉ non năm ấy hoa (thượng)
 43. Chương 08: Nỉ non niên ấy hoa (hạ)
 44. Chương 09: Tâm sự
 45. Chương 10: Vì sao mà sống
 46. Chương 11: Tình hận
 47. Chương 12: Đúng sai
 48. Chương 13: Chiến ý
 49. Chương 15: Buông tay!
 50. Chương 16: Khách không mời mà đến
 51. Chương 17: Thống khổ (thượng)
 52. Chương 18: Thống khổ (hạ)
 53. Chương 19: Gặp lại bạch cốt
 54. Chương 20: Bạch xà
 55. Chương 21: Biến hóa
 56. Chương 22: Chiến khởi
 57. Chương 23: Khổ chiến!
 58. Chương 24: Trầm thấp
 59. Chương 25: Yêu đan
 60. Chương 26: Vãng sinh