Hỏa Ảnh chi Naruto (Convert)

  • Mô Tả
    Hỏa Ảnh chi Naruto thiệu vắn tắt: Một cái vốn là đầu bếp thiếu niên, xuyên việt đến Hỏa Ảnh thế giới đem sẽ phát sinh như thế nào chuyện xưa?Nguyên bản chuyện xưa tình tiết bởi vì hắn lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Nguyên thế giới cô độc hắn, có thể không đã được toại nguyện tìm được hắn muốn ràng buộc? Hỏa Ảnh thế giới, hữu tình, thân tình, tình cảm mãnh liệt, tình yêu lại sẽ phát sinh cái gì?
    Click để mở rộng...
    Hỏa Ảnh chi Naruto thiệu vắn tắt: Một cái vốn là đầu bếp thiếu niên, xuyên việt đến Hỏa Ảnh thế giới đem sẽ phát sinh như thế nào chuyện xưa?Nguyên bản chuyện xưa tình tiết bởi vì hắn lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Nguyên thế giới cô độc hắn, có thể không đã được toại nguyện tìm được hắn muốn ràng buộc? Hỏa Ảnh thế giới, hữu tình, thân tình, tình cảm mãnh liệt, tình yêu lại sẽ phát sinh cái gì?