[Hiện đại - trùng sinh] Rào cản hận thù

 • Mô Tả
  Có lẽ , tình yêu của cô đã vượt qua cả rào cản hận thù rồi . Ít nhất , kiếp trước , cô cũng đã báo thù không phải sao ?
  Bạch Diễm hắn , trùng sinh lại . Lục Tử Diên cô , trùng sinh lại
  Liệu , kết cục có thay đổi ? Liệu khi sống lại , Bạch Diễm có hận Lục Tử Diên ?
  Kết thúc HE hay SE cũng phụ thuộc vào hai người thôi .
  Click để mở rộng...
  Có lẽ , tình yêu của cô đã vượt qua cả rào cản hận thù rồi . Ít nhất , kiếp trước , cô cũng đã báo thù không phải sao ? Bạch Diễm hắn , trùng sinh lại . Lục Tử Diên cô , trùng sinh lại Liệu , kết cục có thay đổi ? Liệu khi sống lại , Bạch Diễm có hận Lục Tử Diên ? Kết thúc HE hay SE cũng phụ thuộc vào hai người thôi .

[Hiện đại - trùng sinh] Rào cản hận thù

Truyện kể về sự hận thù giữa Bạch Diễm và Lục Tử Diên ở kiếp trước . Hắn là người đã hại chết bố mẹ cô , là người giam cầm cô .
Kiếp trước , cô đã tự tay giết hắn , trả thù cho bố mẹ .
Nhưng , cô đã yêu hắn , yêu người nhẫn tâm sát hại cả nhà mình
Sống lại một lần nữa , cô sẽ thay đổi tất cả