Hàn môn Trạng Nguyên (Convert)

 • Mô Tả
  Nhìn chán ánh đao bóng kiếm, trống trận đua tiếng, hoặc là có thể thưởng thức một thoáng xã hội tầng dưới chót cây cỏ gian khổ nghề nghiệp.

  Quyển sách giảng giải chính là xuyên qua Đại Minh chán nản hàn môn Trầm Khê, ở cái này vạn bàn giai hạ phẩm duy hữu độc thư cao niên đại, dùng hắn nỗ lực từng bước một thay đổi vận mệnh, rốt cục đi tới nhân sinh đỉnh cao!

  Thiên Tử 2016 lịch sử lớn hiến, đáng giá ngài nắm giữ!
  Tên tiếng trung: 寒门状元 - http://www.uukanshu.com/b/37112/
  Click để mở rộng...
  Nhìn chán ánh đao bóng kiếm, trống trận đua tiếng, hoặc là có thể thưởng thức một thoáng xã hội tầng dưới chót cây cỏ gian khổ nghề nghiệp. Quyển sách giảng giải chính là xuyên qua Đại Minh chán nản hàn môn Trầm Khê, ở cái này vạn bàn giai hạ phẩm duy hữu độc thư cao niên đại, dùng hắn nỗ lực từng bước một thay đổi vận mệnh, rốt cục đi tới nhân sinh đỉnh cao! Thiên Tử 2016 lịch sử lớn hiến, đáng giá ngài nắm giữ! Tên tiếng trung: 寒门状元 - http://www.uukanshu.com/b/37112/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Trên đầu lơ lửng lương, trùy đâm cỗ
 2. Chương 3: Ta muốn đọc sách
 3. Chương 4: Trầm gia chuyện cũ
 4. Chương 5: Tuyển người
 5. Chương 6: Tranh cướp
 6. Chương 7: thì bạn chơi
 7. Chương 8: Khởi hành
 8. Chương 9: Song khê trấn có cái Tiểu la lỵ
 9. Chương 10: Con dâu nuôi từ bé
 10. Chương 11: Ca ca vẫn là đệ đệ
 11. Chương 12: Vào thành
 12. Chương 13: Đoàn tụ
 13. Chương 14: Phong tương
 14. Chương 15: Nam nữ thụ thụ bất thân
 15. Chương 16: Hạ chủ bộ
 16. Chương 17: Lộ ở phương nào
 17. Chương 18: Sư huynh đệ
 18. Chương 19: Gốc gác
 19. Chương 20: Lộ thiên lớp học
 20. Chương 21: Kịch Nam kịch bản
 21. Chương 22: Còn trẻ sự bất đắc dĩ
 22. Chương 23: Khắp thành khói thuốc súng Dương gia tướng
 23. Chương 24: Tuyệt sắc giai nhân
 24. Chương 25: Báo thù
 25. Chương 26: Học vỡ lòng
 26. Chương 27: Dựa vào lí lẽ biện luận
 27. Chương 28: Thi giáo học vấn
 28. Chương 29: Quan tự 2 cái khẩu
 29. Chương 30: Bán họa thuê phòng
 30. Chương 31: 1 thấy hợp ý
 31. Chương 32: Kiều Thiên niềm vui
 32. Chương 33: Kể chuyện xưa
 33. Chương 34: Huệ Nương nguy cơ
 34. Chương 35: Mọi việc đều tìm lão tiên sinh
 35. Chương 36: Quan tòa
 36. Chương 37: Đọ sức
 37. Chương 38: Nha môn có người dễ làm sự
 38. Chương 39: Mất mà lại được
 39. Chương 40: Đậu mùa
 40. Chương 41: Cát nhân Thiên Hữu
 41. Chương 42: Chủng đậu
 42. Chương 43: Thế thái 0 tướng
 43. Chương 44: Nữ thần y
 44. Chương 45: Nguồn sáng thị kế hoạch
 45. Chương 46: Buôn bán nhỏ
 46. Chương 47: Tỷ muội 1 nhà thân
 47. Chương 48: 1 nhà chuyện làm ăn 2 nhà kiếm lời
 48. Chương 49: Vi phục tư phóng
 49. Chương 50: Vì là khâm sai biểu thị
 50. Chương 51: Lối buôn bán
 51. Chương 52: Đồng hành như địch quốc
 52. Chương 53: Chết rồi sống lại
 53. Chương 54: Tiểu quân sư
 54. Chương 55: Không để ý nhà cha
 55. Chương 56: Đồng ngôn vô kỵ
 56. Chương 57: Thần bí Tiểu la lỵ
 57. Chương 58: Thư nhà trị vạn kim
 58. Chương 59: Nghị làm thương hội
 59. Chương 60: Mua nha hoàn
 60. Chương 61: Trong nhà thành viên mới