Giang Sơn Chiến Đồ (Convert)

 • Mô Tả
  Tùy mạt khói lửa dấy lên, anh hùng xuất biên hoang . Hà Bắc Đậu Thiên Vương, tuyết dạ chiến kim cương; Ngõa Cương kiêu hùng họ Mật, sống mái với nhau giết Địch Nhượng . Gian hùng Vũ Văn Thị, soán chủ, mưu Tiêu Nương; Trường An Lý Nhị Lang, hai trận chiến Lạc Dương Vương . Ba Lăng Tiêu Lương Đế, qua sông lấy Kinh Tương; đông nam Đỗ Phục Uy, tự hào Giang Hoài Lang . Sóng cồn cuốn trời xanh, mãnh tướng săn tùy dương . Tùy Quốc giang sơn nhập chiến đồ, người thua làm giặc, người thắng làm vua .
  Tên tiếng trung: 江山战图 - http://www.qidian.com/Book/3560695.aspx
  Click để mở rộng...
  Tùy mạt khói lửa dấy lên, anh hùng xuất biên hoang . Hà Bắc Đậu Thiên Vương, tuyết dạ chiến kim cương; Ngõa Cương kiêu hùng họ Mật, sống mái với nhau giết Địch Nhượng . Gian hùng Vũ Văn Thị, soán chủ, mưu Tiêu Nương; Trường An Lý Nhị Lang, hai trận chiến Lạc Dương Vương . Ba Lăng Tiêu Lương Đế, qua sông lấy Kinh Tương; đông nam Đỗ Phục Uy, tự hào Giang Hoài Lang . Sóng cồn cuốn trời xanh, mãnh tướng săn tùy dương . Tùy Quốc giang sơn nhập chiến đồ, người thua làm giặc, người thắng làm vua . Tên tiếng trung: 江山战图 - http://www.qidian.com/Book/3560695.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Nhân tâm khó dò
 2. Chương 3: Lưỡng hùng gặp nhau
 3. Chương 4: Mới vào Lạc Dương
 4. Chương 5: Võ Xuyên chi phủ
 5. Chương 6: Thế thân chi mê
 6. Chương 7: Võ chi hấp dẫn
 7. Chương 8: Tiếp nhận điều kiện
 8. Chương 9: Vừa tìm thấy đường
 9. Chương 10: Thiếu niên hoàng tộc
 10. Chương 11: Dương thị võ quán
 11. Chương 12: Ở trước mặt khiêu chiến
 12. Chương 13: Huyền Võ Hỏa Phượng
 13. Chương 14: Đều có tâm cơ
 14. Chương 15: Hoằng Nông Dương thị
 15. Chương 16: Đánh lén ban đêm dương trang
 16. Chương 17: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
 17. Chương 18: Bắt giặc bắt vua
 18. Chương 19: Huyền Cảm bí mật
 19. Chương 20: Lại về Lư thị
 20. Chương 21: Tam gia săn dương
 21. Chương 22: Tiến giai chi lễ
 22. Chương 23: Thiệt giả chi phân biệt
 23. Chương 24: Tuệ nhãn thức châu
 24. Chương 25: Thiên hạ mười mãnh tướng
 25. Chương 26: Hoàng cô đã đến
 26. Chương 27: Nửa năm trù tính
 27. Chương 28: Mới gặp gỡ Tiêu Hậu
 28. Chương 29: Ngọc trâm phong ba
 29. Chương 30: Rượu chúc mừng yến
 30. Chương 31: Sơn Đông danh tướng
 31. Chương 32: Thất thủ giết người
 32. Chương 33: Ai là hung phạm
 33. Chương 34: Lẫn nhau không chịu thua
 34. Chương 35: Việc nhỏ biến lớn
 35. Chương 36: Đã dùng, thì phải tin
 36. Chương 37: Tu Đà tặng lễ
 37. Chương 38: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
 38. Chương 39: Đương đường đối chất
 39. Chương 40: Thấy mặt vua tỏ bày chí nguyện
 40. Chương 41: Hoàng hậu mềm giọng
 41. Chương 42: Dệt hoa trên gấm
 42. Chương 43: Đá xanh chi kinh
 43. Chương 44: Tử Trùng Ngọc Dũng
 44. Chương 45: Vũ Văn Thái Bảo
 45. Chương 46: Cuối cùng nhất quyết định
 46. Chương 47: Trường Bình gặp phỉ
 47. Chương 48: Thái Nguyên lưu thủ
 48. Chương 49: Phát hiện bí mật
 49. Chương 50: Giảo Kim thất thủ
 50. Chương 51: Con người lỗ mãng bắt đầu khởi sắc
 51. Chương 52: Đáng đổ mồ hôi sầu lo
 52. Chương 53: Mã Ấp bị nguy
 53. Chương 54: Cưỡng ép hiếp Bắc thượng
 54. Chương 55: Nhìn thấu bẩy rập
 55. Chương 56: Nguy cơ đã đến
 56. Chương 57: Huyền cát kịch chiến
 57. Chương 58: Đấu trí đấu dũng
 58. Chương 59: Liều chết quyết chiến
 59. Chương 60: Mã Ấp tham quân
 60. Chương 61: Đích ngắm mới tiểu nhị