[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : [Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi NhéTrong cuộc dạo chơi đường phố, họa may làm sao Kagamine Len nhặt được một "con mèo nhỏ", thật thuận tay mà xách thẳng về nhà nuôi ~!!......... Trước khi viết fanfic này, mềnh đã xây tường nhà kiên cố để nhận gạch đá dư luận về các fan milen hay anti RinLen, sẵn sàng cho các bạn unfl...... And finally, welcome ~ enjoy my fic fan RinLen!! ^_^ _MeoQuy_
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi NhéTrong cuộc dạo chơi đường phố, họa may làm sao Kagamine Len nhặt được một "con mèo nhỏ", thật thuận tay mà xách thẳng về nhà nuôi ~!!......... Trước khi viết fanfic này, mềnh đã xây tường nhà kiên cố để nhận gạch đá dư luận về các fan milen hay anti RinLen, sẵn sàng cho các bạn unfl...... And finally, welcome ~ enjoy my fic fan RinLen!! ^_^ _MeoQuy_