Em là nhà

 • Mô Tả
  Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về.

  Ngôn ngữ trong tản văn này không chau chuốt, khá thực và thô thiển. Tản văn không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự.

  Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên. Tản văn này rất dài, tầm #150, có thể hơn một chút.

  P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.
  Click để mở rộng...
  Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Ngôn ngữ trong tản văn này không chau chuốt, khá thực và thô thiển. Tản văn không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự. Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên. Tản văn này rất dài, tầm #150, có thể hơn một chút. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.