Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian (Convert)

 • Mô Tả
  Hắn làm một phương thổ địa , phù hộ một phương khí hậu bình an;

  Hắn làm một địa Thành Hoàng , trông coi người sống vong linh phúc lộc thọ;

  Hắn làm một châu phán quan , thưởng thiện phạt ác quản người sinh tử , quyền thứ nhất cổ kim;

  Hắn làm một phủ Diêm La , người nào đáng chết người nào lại không đáng chết , chỉ tại trong chốc lát;

  Hắn làm một Âm Thiên Tử , sắc phong Lục Án Công Tào , tứ đại phán quan , thập đại Diêm La;

  Một tấm thần bí mặt xanh nanh vàng hình xăm , để cho Phong Thanh Nham tự tay mở ra một cái quỷ thần thời đại.

  . . .
  Cầu thanks, cầu vote tốt ! mấy thể loại đã ít người làm mong mấy bác ủng hộ
  Tên tiếng trung: 地府重临人间 - http://www.uukanshu.com/b/34801/
  Click để mở rộng...
  Hắn làm một phương thổ địa , phù hộ một phương khí hậu bình an; Hắn làm một địa Thành Hoàng , trông coi người sống vong linh phúc lộc thọ; Hắn làm một châu phán quan , thưởng thiện phạt ác quản người sinh tử , quyền thứ nhất cổ kim; Hắn làm một phủ Diêm La , người nào đáng chết người nào lại không đáng chết , chỉ tại trong chốc lát; Hắn làm một Âm Thiên Tử , sắc phong Lục Án Công Tào , tứ đại phán quan , thập đại Diêm La; Một tấm thần bí mặt xanh nanh vàng hình xăm , để cho Phong Thanh Nham tự tay mở ra một cái quỷ thần thời đại. . . . Cầu thanks, cầu vote tốt ! mấy thể loại đã ít người làm mong mấy bác ủng hộ Tên tiếng trung: 地府重临人间 - http://www.uukanshu.com/b/34801/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Hình xăm sinh
 2. Chương 2: Quỷ thời đại
 3. Chương 3: Thổ địa thần
 4. Chương 4: Hắn năng lực
 5. Chương 5: Hộ tịch lục
 6. Chương 6: Thôn ác bá
 7. Chương 7: Báo mộng tới
 8. Chương 8: Thần hiển linh
 9. Chương 9: Nguyên nhân cái chết biết
 10. Chương 10: Chuyển tốt
 11. Chương 11: Xảy ra chuyện
 12. Chương 12: Náo nhiệt sinh
 13. Chương 13: Không thể nghịch
 14. Chương 14: Thiên mệnh nên
 15. Chương 15: Cành vàng ngọc
 16. Chương 16: Lại báo mộng
 17. Chương 17: Một buổi sáng quỳ
 18. Chương 18: Đáng giá không ?
 19. Chương 19: Sấm hàng
 20. Chương 20: Linh khí sinh
 21. Chương 21: Trừng phạt tới
 22. Chương 22: Chờ Ngọc Diệp
 23. Chương 23: Thần ban xuống
 24. Chương 24: Khỏi bệnh rồi
 25. Chương 25: Cơ hội chuyện
 26. Chương 26: Đầu thất đêm
 27. Chương 27: Quỷ Môn quan
 28. Chương 28: Nhận sai đi
 29. Chương 29: Danh tiếng lên
 30. Chương 30: Đồng học tới
 31. Chương 31: Cường hào a
 32. Chương 32: Nói không khí
 33. Chương 33: Nàng kiến thức
 34. Chương 34: Nàng nàng nàng
 35. Chương 35: Nàng mệt mỏi
 36. Chương 36: Khao khát a
 37. Chương 37: Bút mực lão
 38. Chương 38: Mưa gió tới
 39. Chương 39: Quỷ thần sinh
 40. Chương 40: Thần vị thành
 41. Chương 41: Thiết ông từ
 42. Chương 42: Thiên Đường Điểu
 43. Chương 43: Vận xui tới
 44. Chương 44: Hương khói tượng
 45. Chương 45: Nhảy long môn
 46. Chương 46: Chó nổi điên
 47. Chương 47: Chó vấn đề
 48. Chương 48: Chó bỏ chủ
 49. Chương 49: Quát một tiếng
 50. Chương 50: Mặt trời mọc tượng
 51. Chương 51: Nghênh khách tùng
 52. Chương 52: Thần Tính hiện
 53. Chương 53: Rời núi xanh
 54. Chương 54: Thùng công đức
 55. Chương 55: Làm thôn trưởng
 56. Chương 56: Mưu phát triển
 57. Chương 57: Nhân văn nói
 58. Chương 58: Biên cố sự
 59. Chương 59: Trong lòng tiên
 60. Chương 60: Chính áo mũ