Dị năng tiến hóa: Tang thi vây thành (Convert)

 • Mô Tả
  Mạt thế bạo phát, trên địa cầu văn minh tuyệt tích, ở tang thi uy hiếp xuống, người may mắn còn sống sót loại trải qua cuộc sống bi thảm nhất, đáng thương nhất, máu tanh nhất sinh hoạt. Dị năng giả Tô Giang Thần đã trải qua kiếp trước đối kháng tang thi thất bại, mang theo khắc cốt minh tâm cừu hận, trở lại mạt thế khởi điểm, lúc này đây, hắn tiếp tục được vì nhân loại tiêu diệt tang thi mà chiến.
  Tên tiếng trung: 异能进化: 丧尸围城 - http://www.uukanshu.com/b/39638/
  Click để mở rộng...
  Mạt thế bạo phát, trên địa cầu văn minh tuyệt tích, ở tang thi uy hiếp xuống, người may mắn còn sống sót loại trải qua cuộc sống bi thảm nhất, đáng thương nhất, máu tanh nhất sinh hoạt. Dị năng giả Tô Giang Thần đã trải qua kiếp trước đối kháng tang thi thất bại, mang theo khắc cốt minh tâm cừu hận, trở lại mạt thế khởi điểm, lúc này đây, hắn tiếp tục được vì nhân loại tiêu diệt tang thi mà chiến. Tên tiếng trung: 异能进化: 丧尸围城 - http://www.uukanshu.com/b/39638/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Bi thôi người đổi kiếp tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu
 2. Chương 2: Cơn mưa cuối tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 3. Chương 3: Bạo phát tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 4. Chương 4: Xa xôi sáu mươi mét tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư ta
 5. Chương 5: Trong nháy mắt di động tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu s
 6. Chương 6: Nghĩ lại mà kinh thời gian tới tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác gi
 7. Chương 7: Lão sư tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 8. Chương 8: Ti tiện người tính tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư ta
 9. Chương 9: 1 phu canh giữ cửa ngõ tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư
 10. Chương 10: đi và ở lại tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 11. Chương 11: Phủ kín thi thể bậc thang tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả:
 12. Chương 12: Hấp dẫn tang thi tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 13. Chương 13: Trời giáng tang thi tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 14. Chương 14: Khuê mật phản bội (ở trên) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác gi
 15. Chương 15: Khuê mật phản bội (xuống) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả
 16. Chương 16: Huyễn khốc dị năng tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư
 17. Chương 17: Đua xe tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 18. Chương 18: Bót cảnh sát tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 19. Chương 19: Cứu viện tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 20. Chương 20: Thắng thảm tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 21. Chương 21: Chỉ trích tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 22. Chương 22: Miệng pháo (ở trên) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư
 23. Chương 23: Miệng pháo (xuống) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư ta
 24. Chương 24: Trò hề tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 25. Chương 25: Khuyên bảo tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 26. Chương 26: Bị nhiễm tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 27. Chương 27: Hồ điệp hiệu ứng tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư
 28. Chương 28: Khu nghỉ ngơi tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 29. Chương 29: Bạo ngược (ở trên) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư
 30. Chương 30: Bạo ngược (trong) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 31. Chương 31: Bạo ngược (xuống) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư t
 32. Chương 32: Chúng ta là cường đạo tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu
 33. Chương 33: Súng hưởng tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 34. Chương 34: Thi triều tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 35. Chương 35: Cắn bị thương tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 36. Chương 36: Nhảy lầu tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 37. Chương 37: Thôn dân tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 38. Chương 38: Tiêu tan tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 39. Chương 39: Vị tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 40. Chương 40: Kinh diễm tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 41. Chương 41: Khổ chiến tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 42. Chương 42: Thu phục tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 43. Chương 43: Thiên Để thôn tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 44. Chương 44: Xuất chinh tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 45. Chương 45: Tiệc cưới tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 46. Chương 46: Mẫu anh tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 47. Chương 47: Quang minh tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 48. Chương 48: Chiến đấu trên đường phố tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác gi
 49. Chương 49: Ngăn cơn sóng dữ tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 50. Chương 50: Quang minh thần tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 51. Chương 51: Sơ dò xét hội quán tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư t
 52. Chương 52: Người sống sót tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 53. Chương 53: Phản quang tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 54. Chương 54: Thất vọng tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 55. Chương 55: Chủy thủ tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 56. Chương 56: Động tác phiến tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 57. Chương 57: Thuỷ chiến tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 58. Chương 58: Xưng hào tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả: Vu sư tam
 59. Chương 59: Lại dò xét hội quán (ở trên) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác g
 60. Chương 60: Lại dò xét hội quán (trong) tiểu thuyết: Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành tác giả