Dị Giới Y Thần Tại Đô Thị (Convert)

 • Mô Tả
  Tác Giả Chả Giới Thiệu Gì Cả
  Mình Giới Thiệu Vậy:
  Có 1 thằng tự kỷ chuyển kiếp thất bại nhưng lại được ngón tay vàng và blad...blad...blad...blad...như bao truyện đô thị khác OK bắt đầu nào
  P/S:truyện FULL ta làm khi nào thấy IQ giảm ghét nghỉ,nói xấu nước ta TA SÁT chửi tộc ta TA SÁT.... nhiu thui có j bổ sung sau
  Tên tiếng trung: 异界神医在都市 - www.uukanshu.com/b/31741/
  Click để mở rộng...
  Tác Giả Chả Giới Thiệu Gì Cả Mình Giới Thiệu Vậy: Có 1 thằng tự kỷ chuyển kiếp thất bại nhưng lại được ngón tay vàng và blad...blad...blad...blad...như bao truyện đô thị khác OK bắt đầu nào P/S:truyện FULL ta làm khi nào thấy IQ giảm ghét nghỉ,nói xấu nước ta TA SÁT chửi tộc ta TA SÁT.... nhiu thui có j bổ sung sau Tên tiếng trung: 异界神医在都市 - www.uukanshu.com/b/31741/