Đế Bá

 • Mô Tả
  Truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh thuộc thểloại tiên hiệp với nhân vật chính là Lý Thất Dạ một chàng trai bị cưỡng ép phảilàm điều mà hắn ta không hề biết điều đó sẽ ra sao. Bị chủ nhân thần bí củaTiên Ma Động cưỡng bức vào một hợp đồng tưởng như chỉ có lợi cho Tiên Ma Độngkhi Lý Thất Dạ chỉ là một đứa bé mười ba tuổi.

  Chủ nhân của Tiên Ma Động chuyển hồn phách của Lý Thất Dạ vào một vật do hắnluyện chế (với tên gọi Âm Nha) có hình của một con quạ đen. Dã tâm của chủ nhâncủa Thiên Ma Động to lớn đến cỡ nào (tác giả chưa cho chúng ta đáp án) thì độcgiả vẫn chưa biết, nhưng chỉ biết kẻ này muốn dùng Âm Nha bất tử bay đi khắp Cửugiới, thu nạp tất cả các thông tin, tìm hiểu tất cả các bí mật của trời đấtnày, đi vào tất cả những nơi mà không ai dám vào vì bản thân Âm Nha không baogiờ chết (chỉ có hồn phách của Lý Thất Dạ sẽ bị tra tấn một cách đau đớn khôngtưởng nổi).

  Và rồi cứ sau một thế, chủ nhân của Tiên Ma Động lại triệu hồi Âm Nha Lý Thất Dạtrở lại, sau đó sưu hồn lục tìm toàn bộ trí nhớ và ký ức của Lý Thất Dạ trongthời gian qua. Hắn muốn những tin tức đó để làm gì? Hắn không sợ bị thiên khiểnsao? Bạn có tò mò không? Hãy đọc truyện đến cuối cùng theo tác giả, hi vọng đượcthỏa mãn trí tò mò.
  Click để mở rộng...
  Truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh thuộc thểloại tiên hiệp với nhân vật chính là Lý Thất Dạ một chàng trai bị cưỡng ép phảilàm điều mà hắn ta không hề biết điều đó sẽ ra sao. Bị chủ nhân thần bí củaTiên Ma Động cưỡng bức vào một hợp đồng tưởng như chỉ có lợi cho Tiên Ma Độngkhi Lý Thất Dạ chỉ là một đứa bé mười ba tuổi. Chủ nhân của Tiên Ma Động chuyển hồn phách của Lý Thất Dạ vào một vật do hắnluyện chế (với tên gọi Âm Nha) có hình của một con quạ đen. Dã tâm của chủ nhâncủa Thiên Ma Động to lớn đến cỡ nào (tác giả chưa cho chúng ta đáp án) thì độcgiả vẫn chưa biết, nhưng chỉ biết kẻ này muốn dùng Âm Nha bất tử bay đi khắp Cửugiới, thu nạp tất cả các thông tin, tìm hiểu tất cả các bí mật của trời đấtnày, đi vào tất cả những nơi mà không ai dám vào vì bản thân Âm Nha không baogiờ chết (chỉ có hồn phách của Lý Thất Dạ sẽ bị tra tấn một cách đau đớn khôngtưởng nổi). Và rồi cứ sau một thế, chủ nhân của Tiên Ma Động lại triệu hồi Âm Nha Lý Thất Dạtrở lại, sau đó sưu hồn lục tìm toàn bộ trí nhớ và ký ức của Lý Thất Dạ trongthời gian qua. Hắn muốn những tin tức đó để làm gì? Hắn không sợ bị thiên khiểnsao? Bạn có tò mò không? Hãy đọc truyện đến cuối cùng theo tác giả, hi vọng đượcthỏa mãn trí tò mò.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Tam Quỷ Gia (Thượng)
 2. Chương 2: Tam Quỷ Gia (Hạ)
 3. Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (Thượng)
 4. Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (Hạ)
 5. Chương 5: Vị Hôn Thê (Thượng)
 6. Chương 6: Vị Hôn Thê (Hạ)
 7. Chương 7: Cửu Thánh Yêu Môn
 8. Chương 8: Cửu Thánh Yêu Môn
 9. Chương 9: Giết Người Không Chớp Mắt (Thượng)
 10. Chương 10: Giết Người Không Chớp Mắt (Hạ)
 11. Chương 11: Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (Thượng)
 12. Chương 12: Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (Hạ)
 13. Chương 13: Rừng Loạn Tâm (Thượng)
 14. Chương 14: Rừng Loạn Tâm (Hạ)
 15. Chương 15: Kỳ Tích Trong Tay Ta(Thượng)
 16. Chương 16: Kỳ Tích Trong Tay Ta(Hạ)
 17. Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)
 18. Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)
 19. Chương 19: Ngang Ngạnh Bất Cứ Đâu! (Thượng)
 20. Chương 20: Ngang Ngạnh Bất Cứ Đâu! (Hạ)
 21. Chương 21: Thánh Động (Thượng)
 22. Chương 22: Thánh Động (Hạ)
 23. Chương 23: Cửu Thánh Công Chúa (Thượng)
 24. Chương 24: Cửu Thánh Công Chúa (Hạ)
 25. Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)
 26. Chương 26: Thần Nha Phong (Hạ)
 27. Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)
 28. Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)
 29. Chương 29: Mười Hai Tiên Thể (Thượng)
 30. Chương 30: Mười Hai Tiên Thể (Hạ)
 31. Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (Thượng)
 32. Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (Hạ)
 33. Chương 33: Kỳ Môn Đao (Thượng)
 34. Chương 34: Kỳ Môn Đao (Hạ)
 35. Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (Thượng)
 36. Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (Hạ)
 37. Chương 37: Đồ Bất Ngữ (Thượng)
 38. Chương 38: Đồ Bất Ngữ (Hạ)
 39. Chương 39: Công Chúa Giá Lâm (Thượng)
 40. Chương 40: Công Chúa Giá Lâm (Hạ)
 41. Chương 41: Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (Thượng)
 42. Chương 42: Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (Hạ)
 43. Chương 43: Mưu Lược Của Đại Trưởng Lão (Thượng)
 44. Chương 44: Đại Trưởng Lão Mưu Lược. (2)
 45. Chương 45: Đại Trưởng Lão Mưu Lược. (3)
 46. Chương 46: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (1)
 47. Chương 47: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (2)
 48. Chương 48: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (3)
 49. Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (1)
 50. Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (2)
 51. Chương 77: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (3)
 52. Chương 78: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (1)
 53. Chương 79: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (2)
 54. Chương 80: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (3)
 55. Chương 81: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (4)
 56. Chương 82: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (1)
 57. Chương 83: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (2)
 58. Chương 84: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (3)
 59. Chương 85: Âm Dương Huyết Hải. (1)
 60. Chương 86: Âm Dương Huyết Hải. (2)