Đan Vũ Càn Khôn

 • Mô Tả
  Đọc truyện đan vũ càn khôn của tác giả Hỏa Thụ.

  Thiên phú cao hơn nữa , cũng sợ đan dược !

  Chỉ cần đan dược luyện được hảo, không có thiên tài đánh không ngã !

  Lánh đời đan cửa đích duy nhất đệ tử Tần Phàm, từ linh dược bần phạp đích địa cầu xuyên qua đến khắp nơi linh dược nhưng luyện đan sư nhưng cực kỳ thưa thớt đích võ giả thế giới.

  Từ vi mạt võ đạo bắt đầu, thu tập ma loại, luyện thành trong thiên hạ cường đại nhất đích thể phách !

  Phấn phát với thần ma đất, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, diễn dịch ta đan vũ càn khôn !

  Đây là truyện đầu tiên mình đọc mà nhân vật chính chung thủy với vị hôn thê của mình.Các truyện khác toàn xuyên việt xong bỏ luôn vị hôn thê hoặc bị hôn thê bỏ. Nhân vật chính của truyện là Tiểu Phàm sau khi qua cơn bạo bệnh đã trở thành một con người mới, cuộc sống mới cũng từ đó bắt đầu và cũng nhiều biến cố xảy đến với hắn.
  Click để mở rộng...
  Đọc truyện đan vũ càn khôn của tác giả Hỏa Thụ. Thiên phú cao hơn nữa , cũng sợ đan dược ! Chỉ cần đan dược luyện được hảo, không có thiên tài đánh không ngã ! Lánh đời đan cửa đích duy nhất đệ tử Tần Phàm, từ linh dược bần phạp đích địa cầu xuyên qua đến khắp nơi linh dược nhưng luyện đan sư nhưng cực kỳ thưa thớt đích võ giả thế giới. Từ vi mạt võ đạo bắt đầu, thu tập ma loại, luyện thành trong thiên hạ cường đại nhất đích thể phách ! Phấn phát với thần ma đất, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, diễn dịch ta đan vũ càn khôn ! Đây là truyện đầu tiên mình đọc mà nhân vật chính chung thủy với vị hôn thê của mình.Các truyện khác toàn xuyên việt xong bỏ luôn vị hôn thê hoặc bị hôn thê bỏ. Nhân vật chính của truyện là Tiểu Phàm sau khi qua cơn bạo bệnh đã trở thành một con người mới, cuộc sống mới cũng từ đó bắt đầu và cũng nhiều biến cố xảy đến với hắn.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thân Phận Mới
 2. Chương 2: Hưng Phấn. (1)
 3. Chương 3: Tần Uy! Tần Tiến! (1)
 4. Chương 4: Phụ Thân
 5. Chương 5: Chí Nguyện To Lớn. (1)
 6. Chương 6: Áp Lực
 7. Chương 7: Ngoài Ý Muốn
 8. Chương 8: Cổ Mặc. (1)
 9. Chương 9: Ma Chủng
 10. Chương 10: Chuẩn Bị. (1)
 11. Chương 11: Đề Thăng
 12. Chương 12: Huyền Trọng Quyền
 13. Chương 13: Gian Khổ Tu Hành
 14. Chương 14: Kích Thích
 15. Chương 15: Thiếu Tiền
 16. Chương 16: Tàng Trân Các
 17. Chương 17: Vũ Ngọc
 18. Chương 18: Quyết Định
 19. Chương 19: Lễ Vật
 20. Chương 20: Biểu Lộ Cõi Lòng
 21. Chương 21: Rốt Cuộc Đã Tới.
 22. Chương 22: Ngươi Không Bằng Ta
 23. Chương 23: Khiếp Sợ Tứ Tọa (1)
 24. Chương 24: Trận Đầu
 25. Chương 25: Lại Thắng
 26. Chương 26: Xao Sơn Chấn Hổ (1)
 27. Chương 27: Tiểu Quái Vật
 28. Chương 28: Đệ Nhất Võ Đồ
 29. Chương 29: Cảnh Giới Võ Giả
 30. Chương 30: Tiếp Tục (1)
 31. Chương 31: Ta Nhận Thua
 32. Chương 32: Vận Khí Tốt
 33. Chương 33: Tần Ninh
 34. Chương 34: Buông Tay Đánh Cược Một Lần. (1-2)
 35. Chương 35: Ai Là Đệ Nhất.
 36. Chương 36: Ta Là Đệ Nhất.
 37. Chương 37: Tự Nhiên Đâm Ngang.
 38. Chương 38: Đoạt Trước Một Bước.
 39. Chương 39: Tin Tức Trọng Yếu
 40. Chương 40: Một Chiêu. (1-2)
 41. Chương 41: Ước Định
 42. Chương 42: Phương Thuốc Cường Thể.
 43. Chương 43: Dày Vò
 44. Chương 44: Thế Giới Càng Lớn.
 45. Chương 45: Đi Vào Rừng.
 46. Chương 46: Rời Đi.
 47. Chương 47: Lưu Tinh Bộ
 48. Chương 48: Máu Tươi Ma Luyện
 49. Chương 49: Thanh Thạch Trấn. (1)
 50. Chương 50: Sơ Nhập Hoang Nguyên
 51. Chương 51: Ai Là Dê Béo
 52. Chương 52: Siêu Việt Cực Hạn
 53. Chương 53: Ngũ Hổ Phệ Long (1)
 54. Chương 54: Ngũ Hổ Phệ Long. (2)
 55. Chương 55: Ngũ Hổ Phệ Long. (3)
 56. Chương 56: Long Huyết Luyện Thể.
 57. Chương 57: Võ Khí Dị Biến
 58. Chương 58: Trùng Trùng Điệp Điệp Vây Quanh
 59. Chương 59: Giết Ra Lớp Lớp Vòng Vây
 60. Chương 60: Kỷ Huyên Nhi