Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)Giới Thiệu:


  Tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, vì luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí Hư Không Âm Dương Đỉnh mà ngoài ý muốn bị mười ba đạo Hư Không Âm Dương Kiếp tiêu diệt, nhờ bí mật chính thức của Cửu Châu đệ nhất Thần khí mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là, lại trọng sinh vào một kẻ đứng đầu Tứ đại hại Vân Ca Thành, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt.

  Từ đó về sau, một truyền kỳ mới bắt đầu…
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)Giới Thiệu: Tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, vì luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí Hư Không Âm Dương Đỉnh mà ngoài ý muốn bị mười ba đạo Hư Không Âm Dương Kiếp tiêu diệt, nhờ bí mật chính thức của Cửu Châu đệ nhất Thần khí mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là, lại trọng sinh vào một kẻ đứng đầu Tứ đại hại Vân Ca Thành, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt. Từ đó về sau, một truyền kỳ mới bắt đầu…

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Trình Cung trọng sinh
 2. Chương 2: Bắt hắn lại cho ta
 3. Chương 3: Đi, ngươi đi được sao??
 4. Chương 4: Hư Không Âm Dương Đỉnh
 5. Chương 5: Nguyên âm kỳ thể
 6. Chương 6: Hạ thủ lưu tình
 7. Chương 7: Hoa Thuyền Phố
 8. Chương 8: Quốc pháp gia quy
 9. Chương 9: Uống hoa tửu rồi, không rảnh
 10. Chương 10: Vẫn là yếu, quá yếu
 11. Chương 11: Người của ta
 12. Chương 12: Linh Lung Các
 13. Chương 13: Ngươi không hiểu
 14. Chương 14: Nhân mạng quan thiên, cứu mạng ah!!
 15. Chương 15: Vân Ca Thành Tứ đại hại
 16. Chương 16: Hiện tại ta làm chủ
 17. Chương 17: Đánh bạc một ván
 18. Chương 18: Cởi hết
 19. Chương 19: Một chữ ngàn vạn
 20. Chương 20: Truy khoản nợ
 21. Chương 21: Liệt Diễm Quả
 22. Chương 22: Quá phá sản rồi!!
 23. Chương 23: Yêu Thú Sâm Lâm
 24. Chương 24: So hung ác, lão tử còn lợi hại hơn ngươi
 25. Chương 25: Như vậy rất cần ăn đòn
 26. Chương 26: Thủy Yêu Mãng
 27. Chương 27: Thủy Nguyên Châu
 28. Chương 28: Tên ngu ngốc này không giết
 29. Chương 29: Cướp đoạt không gian giới chỉ
 30. Chương 30: Ngươi có để cho người sống hay không
 31. Chương 31: Đánh không lầm
 32. Chương 32: Lại dám đánh Phượng mông
 33. Chương 33: Trình lão gia tử nổi giận
 34. Chương 34: Đan dược tăng thọ nguyên
 35. Chương 35: Bạo, bạo, bạo
 36. Chương 36: Liệt Diễm Tửu
 37. Chương 37: Tứ Hải Lâu
 38. Chương 38: Sát ý
 39. Chương 39: Đứt cổ tay
 40. Chương 40: Làm tốt lắm, đây mới là con của ta
 41. Chương 41: Đại náo Kim Loan Điện
 42. Chương 42: Ai là người bị hại
 43. Chương 43: Ta còn không có phế
 44. Chương 44: Cầm cái bô đến cho ca
 45. Chương 45: Bàn Tử chết bầm, ngươi làm gì??
 46. Chương 46: Siêu Phàm Đan
 47. Chương 47: Lực lượng tăng vọt
 48. Chương 48: Công pháp Đạo môn, Thôn Thổ Thiên Địa
 49. Chương 49: Nhất Chùy Định Âm Đường
 50. Chương 50: Một trăm vạn
 51. Chương 51: Ngươi chờ hối hận a
 52. Chương 52: Sắp tức điên rồi
 53. Chương 53: Báo danh kiêu ngạo nhất
 54. Chương 54: Cưỡng gian công danh các ngươi
 55. Chương 55: Đan Phượng Trâm
 56. Chương 56: Trú Nhan Đan
 57. Chương 57: Ổn thắng tiền đặt cược
 58. Chương 58: Nguy cơ của Tử Yên công chúa
 59. Chương 59: Tiểu la lỵ rất mạnh
 60. Chương 60: Cấm dục