Đại Mạc Thương Lang

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Đại Mạc Thương Langđây là một âm mưu hay hiện tượng siêu tự nhiên? Nếu không phải không gian bị bóp méo thì sức mạnh điên rồ nào đã đưa chiếc máy bay xuống nơi đó?! Hay trước khi chiến bại, quân Nhật đã tiến hanh những hành động với mục đích vô cùng đen tối?Trong thế giới con chữ đầy cạm bẫy nhưng rất mực mê hoặc, mỗi độc giả chạm tay vào tiểu thuyết của Nam Phái Tam Thúc đều sa chân vào những ngờ vực và ẩn số được bố trí khắp tiểu thuyết mà không thể tự thoát ra nổi!
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Đại Mạc Thương Langđây là một âm mưu hay hiện tượng siêu tự nhiên? Nếu không phải không gian bị bóp méo thì sức mạnh điên rồ nào đã đưa chiếc máy bay xuống nơi đó?! Hay trước khi chiến bại, quân Nhật đã tiến hanh những hành động với mục đích vô cùng đen tối?Trong thế giới con chữ đầy cạm bẫy nhưng rất mực mê hoặc, mỗi độc giả chạm tay vào tiểu thuyết của Nam Phái Tam Thúc đều sa chân vào những ngờ vực và ẩn số được bố trí khắp tiểu thuyết mà không thể tự thoát ra nổi!

Danh Sách Chương:

 1. Q.1 - Chương 1: Công Trình 723
 2. Q.1 - Chương 2: Đích Đến
 3. Q.1 - Chương 3: Bộ Phim Số Không
 4. Q.1 - Chương 4: Máy Bay Shinzan
 5. Q.1 - Chương 5: Hang Động
 6. Q.1 - Chương 6: Chia Nhóm
 7. Q.1 - Chương 7: Manh Mối
 8. Q.1 - Chương 8: Một Xác Chết
 9. Q.1 - Chương 9: Bãi Đá Ngầm
 10. Q.1 - Chương 10: Hi Sinh
 11. Q.1 - Chương 11: Mẩu Giấy
 12. Q.1 - Chương 12: Người Mới Đến
 13. Q.1 - Chương 13: Viên Hỷ Lạc
 14. Q.1 - Chương 14: Một Người Điên
 15. Q.1 - Chương 15: Lồng Sắt
 16. Q.1 - Chương 16: Quỷ Nước
 17. Q.1 - Chương 17: Cửa Sắt
 18. Q.1 - Chương 18: Lũ Dâng
 19. Q.1 - Chương 19: Cứu Viện
 20. Q.1 - Chương 20: Nghỉ Ngơi Và Chỉnh Đốn
 21. Q.1 - Chương 21: Đối Tượng Cứu Viện Thực Sự
 22. Q.1 - Chương 22: Máy Bay Hạng Nhẹ
 23. Q.1 - Chương 23: Đội Quân Vô Danh
 24. Q.1 - Chương 24: Sóng Điện Vĩnh Cửu
 25. Q.1 - Chương 25: Mẩu Giấy Thứ Hai
 26. Q.1 - Chương 26: Lọn Tóc
 27. Q.1 - Chương 27: Đỉa
 28. Q.1 - Chương 28: Shinzan Dưới Dòng Nước
 29. Q.1 - Chương 29: Thám Hiểm “Shinzan”
 30. Q.1 - Chương 30: Còi Báo Động Phòng Không
 31. Q.1 - Chương 31: Vực Sâu
 32. Q.1 - Chương 32: Không Kích
 33. Q.1 - Chương 33: Khoang Sắt
 34. Q.1 - Chương 34: Bủa Vây
 35. Q.1 - Chương 35: Mất Tích
 36. Q.1 - Chương 36: Đường Ống Thông Gió
 37. Q.1 - Chương 37: Lại Một Người Nữa
 38. Q.1 - Chương 38: Buồng Lặn
 39. Q.1 - Chương 39: Sương Mù
 40. Q.1 - Chương 40: Sương Giá
 41. Q.1 - Chương 41: Trở Về Từ Vực Thẳm
 42. Q.1 - Chương 42: Ám Hại
 43. Q.1 - Chương 43: Lính Nhật
 44. Q.1 - Chương 44: Anh Miêu
 45. Q.1 - Chương 45: Điện Báo
 46. Q.1 - Chương 46: Thây Nữ
 47. Q.1 - Chương 47: Tận Cùng Nhà Kho
 48. Q.1 - Chương 48: Bên Ngoài Con Đập
 49. Q.1 - Chương 49: Phòng Điều Khiển
 50. Q.1 - Chương 50: Cuộn Phim
 51. Q.2 - Chương 1: Không Ảnh
 52. Q.2 - Chương 2: Tin Tình Báo Tuyệt Mật
 53. Q.2 - Chương 3: Kì Quan Dưới Vực Sâu
 54. Q.2 - Chương 4: Bóng Lạ Trong Sương Mù
 55. Q.2 - Chương 5: Cảnh Khốn Cùng
 56. Q.2 - Chương 6: Lối Thoát
 57. Q.2 - Chương 7: Căn Phòng Bị Niêm Phong
 58. Q.2 - Chương 8: Âm Thanh Lạ Trong Hành Lang
 59. Q.2 - Chương 9: Kẻ Điên
 60. Q.2 - Chương 10: Uy Hiếp Trong Con Đập