Đại Chúa Tể

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyen dai chua te của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên website đọc truyện online.

  Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể.

  Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung.

  Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.

  Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa

  ...

  Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?

  Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyen dai chua te của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên website đọc truyện online. Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung. Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa ... Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Bắc Linh Viện
 2. Chương 2: Thiếu Niên Bị Đuổi Khỏi Linh Lộ
 3. Chương 3: Mục Vực
 4. Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết
 5. Chương 5: Đại Thiên Thế Giới
 6. Chương 6: Biên Độ Dao Động Linh Lực
 7. Chương 7: Mộ Nguyên
 8. Chương 8: Liễu Dương
 9. Chương 9: Đối Mặt
 10. Chương 10: Tỷ Thí Học Viện
 11. Chương 11: Đàm Thanh Sơn
 12. Chương 12: Ra Tay
 13. Chương 13: Chiến Liễu Dương
 14. Chương 14: Linh Động Cảnh Trung Kỳ
 15. Chương 15: Phá Linh Châu
 16. Chương 16: Thiên Giới
 17. Chương 17: Tụ Linh Trận Cấp Ba
 18. Chương 18: Trúc Cơ
 19. Chương 19: Sâm La Tử Ấn
 20. Chương 20: Thành Ấn
 21. Chương 21: Phong Ba Huấn Luyện Trường
 22. Chương 22: Tử Ấn Phát Uy
 23. Chương 23: Chân Thực Lực Sâm La Tử Ấn
 24. Chương 24: Ước Định
 25. Chương 25: Tinh Phách Linh Thú
 26. Chương 26: Thợ Săn Lão Luyện
 27. Chương 27: Cướp
 28. Chương 28: Hợp Tác
 29. Chương 29: Ngọc Linh Thụ
 30. Chương 30: Sơn Cốc Săn Vượn
 31. Chương 31: Khu Hổ Thôn Lang - Đại Chúa Tể
 32. Chương 32: Chiến Lợi Phẩm
 33. Chương 33: Hồi Doanh
 34. Chương 34: Liễu Minh
 35. Chương 35: Sâm La Tử Ấn Đệ Nhị Ấn
 36. Chương 36: Phiền Toái
 37. Chương 37: Lọt Tròng
 38. Chương 38: Bị Giết
 39. Chương 39: Giới Tử Xuyến
 40. Chương 40: Qua Mặt - Đại Chúa Tể
 41. Chương 41: Gian Trá - Đại Chúa Tể
 42. Chương 42: Gian Nan Đường Về
 43. Chương 43: Kỷ Tông, Người Trong Mưa
 44. Chương 44: Phá Trận
 45. Chương 45: Cửu U Tước
 46. Chương 46: Phong Ấn
 47. Chương 47: Học Linh Trận
 48. Chương 48: Thiên Phú Kinh Người
 49. Chương 49: Hưng Binh
 50. Chương 50: Hắc Minh Uyên
 51. Chương 51: Phệ Linh Phong
 52. Chương 52: Linh Trùng Địch
 53. Chương 53: Ngạnh Chiến - Đại Chúa Tể
 54. Chương 54: Đầm Hắc Độc
 55. Chương 55: Giải Pháp
 56. Chương 56: Thủ Đoạn Độc Ác
 57. Chương 57: Mượn Thế
 58. Chương 58: Dụ Ong
 59. Chương 59: Đến Nơi
 60. Chương 60: Quái Nham