Cuộc Chiến Sinh Tử (Convert)

 • Mô Tả
  Luận thân phận , con của người cai quản thiên hạ
  Luận tu vi được phụ thân hi sinh truyền lại
  Tuy nhiên cậu bé bị phong ấn dưới hang sâu 300 năm
  Mọi ký ức đều mất sạch
  Võ công bị lãng quên
  Tuy nhiên thiên phú vẫn không thay đổi
  Liệu cậu bé có tìm được ký ức của mình ?
  Liệu cậu bé có thể đánh đổ các thế lực ma giới , thống nhất thiên hạ ?

  Ta - Chân Chính cai quản thiên hạ - Bất kể tiên nhân - Ma nhân - hạ nhân . Ai cản ta đều phải chết ! - Ta là Dương Thiên
  Click để mở rộng...
  Luận thân phận , con của người cai quản thiên hạ Luận tu vi được phụ thân hi sinh truyền lại Tuy nhiên cậu bé bị phong ấn dưới hang sâu 300 năm Mọi ký ức đều mất sạch Võ công bị lãng quên Tuy nhiên thiên phú vẫn không thay đổi Liệu cậu bé có tìm được ký ức của mình ? Liệu cậu bé có thể đánh đổ các thế lực ma giới , thống nhất thiên hạ ? Ta - Chân Chính cai quản thiên hạ - Bất kể tiên nhân - Ma nhân - hạ nhân . Ai cản ta đều phải chết ! - Ta là Dương Thiên