Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn

 • Mô Tả
  Các bạn đọc truyện sẽ tìm hiểu rỏ hơn nhé! nói trước mất hay
  Do đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót các bạn bỏ qa mà góp ý giùm nha!!

  Câu truyện nói về Cô nàng Lạnh Lùng Hạ Băng và Anh Chàng Bí Ẩn luôn dõi theo cô, quan tâm cô và luôn gợi ý cho cô trong những cuộc mất tích ng trong Bang của cô.

  Nhưng ai biết được trong đầu anh toan tính gì và thời gian sẽ nói lên tất cả!
  Click để mở rộng...
  Các bạn đọc truyện sẽ tìm hiểu rỏ hơn nhé! nói trước mất hay Do đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót các bạn bỏ qa mà góp ý giùm nha!! Câu truyện nói về Cô nàng Lạnh Lùng Hạ Băng và Anh Chàng Bí Ẩn luôn dõi theo cô, quan tâm cô và luôn gợi ý cho cô trong những cuộc mất tích ng trong Bang của cô. Nhưng ai biết được trong đầu anh toan tính gì và thời gian sẽ nói lên tất cả!