Cô Độc Chiến Thần

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Cô Độc Chiến ThầnThể loại: Lịch sử, Quân sự
  Nguồn: vip.vandan.vn, luongsonbac.com

  Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.
  Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.
  Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... những lý do này rất trực tiếp.
  Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình...
  Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh.
  Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng.
  Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. và v.v..
  Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần.
  Nhân loại đúng là hiếu chiến, bất kể ở thời đại nào, không gian nào, chỉ cần chỗ nào có nhân loại là nơi đó có chiến tranh...
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Cô Độc Chiến ThầnThể loại: Lịch sử, Quân sự Nguồn: vip.vandan.vn, luongsonbac.com Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến. Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh. Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... những lý do này rất trực tiếp. Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình... Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh. Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng. Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. và v.v.. Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần. Nhân loại đúng là hiếu chiến, bất kể ở thời đại nào, không gian nào, chỉ cần chỗ nào có nhân loại là nơi đó có chiến tranh...

Danh Sách Chương:

 1. Bộ Thứ Nhất -- Quyển 1: Truyền thuyết sơ hiện -- Chương 1: Đội quân pháo hôi (P1)
 2. Chương 1: Đội quân pháo hôi (2).
 3. Chương 2: Đại đội trưởng (1).
 4. Chương 2: Đại đội trưởng (2).
 5. Chương 3: Quốc vương băng hà.
 6. Chương 4: Giải cứu công chúa (P1).
 7. Chương 4: Giải cứu công chúa (P2).
 8. Quyển 2: Mị lực chiến thần -- Chương 5: Trở về an toàn (P1)
 9. Chương 5: Trở về an toàn (P2).
 10. Chương 6: Cứu Viện (1+2).
 11. Chương 7: Luận công ban thưởng (1+2).
 12. Chương 8: Đại Thần Quan.
 13. Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc.
 14. Chương 10: Ám sát.
 15. Chương 11: Mị lực của Chiến Thần.
 16. Chương 12: Quyền lực tạm thời.
 17. Quyển 3: Xuất Chinh Trừ Phiến Loạn -- Chương 13: Kháng lệnh.
 18. Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên.
 19. Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn.
 20. Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất.
 21. Chương 17: Chiến lược tiêu thổ.
 22. Chương 18: Giết giặc.
 23. Chương 19: Khang Tư gặp tập kích.
 24. Chương 20: Bình An Vô Sự.
 25. Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt.
 26. Chương 22: Câu Chuyện Đêm Yến Tiệc.
 27. Quyển 4: Khai Nhất Báo Nguy -- Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội.
 28. Chương 24: Tập Kích Ban Đêm.
 29. Chương 25: Đám Ô Hợp.
 30. Chương 26: Khai Nhất Báo Nguy.
 31. Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba.
 32. Quyển 5: Khi Hồng Quốc Phân Liệt -- Chương 28: Khải Ân Chết.
 33. Chương 29: Thủ đô bị vây hãm.
 34. Chương 30: Hủy bỏ chức vụ.
 35. Chương 31: Thập tử vô sinh.
 36. Chương 32: Khi Hồng Quốc phân liệt.
 37. Chương 33: Đại nạn không chết.
 38. Chương 34: Mạn Đà La đạo tặc đoàn
 39. Chương 35: Quân đội Áo Đặc Mạn.
 40. Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy.
 41. Chương 37: Đội quân lá bài chủ.
 42. Chương 38: Trở lại đế đô.
 43. Quyển 6: Phi Mục Kỳ Minh -- Chương 39: Trưởng quan hậu cần.
 44. Chương 40: Quan mới nhận chức
 45. Chương 41 Phi Mục Kỳ Minh
 46. Chương 42: Cơm nắm và canh.
 47. Chương 43: Mừng đón tân niên
 48. Chương 44: Trăm Vạn Kỵ Binh.
 49. Quyển 7: Mục Kỳ Xâm Lược -- Chương 45: Chiến tranh Ngân Đô.
 50. Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu
 51. Chương 47: Bạch Mạn Hoa Hồng.
 52. Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội.
 53. Chương 49: Khu chợ mã tặc.
 54. Chương 50: Tự mình đánh cược.
 55. Chương 51: Bản đồ hạng nhất.
 56. Chương 52: Vạn dặm đào vong.
 57. Chương 53: Đất khách quê người gặp bạn cũ.
 58. Chương 54: Nghiệp bá vĩ đại.
 59. Chương 55: Hắc Nham khai chiến.
 60. Chương 56: Vùng đất nguy hiểm.