Chuế Tế ( Ở Rể )

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Chuế Tế ( Ở Rể )Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo.Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên có tâm cảnh thanh tĩnh, khí chất nội liễm, có cái nhìn khoáng đạt nhân sinh, đối với tri kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ xác định là thù địch (ngu và tỏ ra nguy hiểm)thì ra tay không hề lưu tình.Cái hay của truyện cách nằm ở cách sắp xếp tình huống, cốt truyện và diễn biến nội tâm của nhân vật, Ninh Nghị là nhân vật trung tâm, vừa là Giang Ninh đệ nhất tài tử vừa là Huyết thủ nhân đồ ra tay quyết tuyệt nhưng không khiến người đọc như tôi cảm thấy mâu thuẫn, thổi phồng (dù thơ văn của NN toàn đi chôm, còn lúc chiến đấu nhiều lúc may mắn) . Rồi sự hài hòa và pha phần hài hước về một bậc trí giả nhìn thấu lòng nhân gian.Một sự đối lập mà hài hòa nữa là tình yêu của nhân vật chính. Ninh Nghị vừa là một người chân tình chung thủy, nhưng lại cũng là một gã lãng tử đa tình phong lưu.Ở Tô gia là một người chồng "biết điều" đứng sau lưng Tô Đàn Nhi hậu thuẫn cho nàng, không câu nệ thái độ người ngoài đối xử với người ở rể.
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Chuế Tế ( Ở Rể )Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo.Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên có tâm cảnh thanh tĩnh, khí chất nội liễm, có cái nhìn khoáng đạt nhân sinh, đối với tri kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ xác định là thù địch (ngu và tỏ ra nguy hiểm)thì ra tay không hề lưu tình.Cái hay của truyện cách nằm ở cách sắp xếp tình huống, cốt truyện và diễn biến nội tâm của nhân vật, Ninh Nghị là nhân vật trung tâm, vừa là Giang Ninh đệ nhất tài tử vừa là Huyết thủ nhân đồ ra tay quyết tuyệt nhưng không khiến người đọc như tôi cảm thấy mâu thuẫn, thổi phồng (dù thơ văn của NN toàn đi chôm, còn lúc chiến đấu nhiều lúc may mắn) . Rồi sự hài hòa và pha phần hài hước về một bậc trí giả nhìn thấu lòng nhân gian.Một sự đối lập mà hài hòa nữa là tình yêu của nhân vật chính. Ninh Nghị vừa là một người chân tình chung thủy, nhưng lại cũng là một gã lãng tử đa tình phong lưu.Ở Tô gia là một người chồng "biết điều" đứng sau lưng Tô Đàn Nhi hậu thuẫn cho nàng, không câu nệ thái độ người ngoài đối xử với người ở rể.

Danh Sách Chương:

 1. Q.1 - Chương 1: Ở Rể Tô Gia
 2. Q.1 - Chương 2: Thơ Và Cờ
 3. Q.1 - Chương 3: Lão Tổ, Tiểu Tỳ Và Cậu Ấm
 4. Q.1 - Chương 4: Người Không Quan Hệ
 5. Q.1 - Chương 5: Gà Mái Xuống Sông
 6. Q.1 - Chương 6: Gió Sớm Giang Ninh
 7. Q.1 - Chương 7: Thư Viện Dự Sơn
 8. Q.1 - Chương 8: Hô Diên Lôi Phong
 9. Q.1 - Chương 9: Hình Dáng Tương Lai
 10. Q.1 - Chương 10: Trăng Sáng Bao Giờ Có
 11. Q.1 - Chương 11: Trên Thuyền Hoa
 12. Q.1 - Chương 12: Hội Thơ Chỉ Thủy
 13. Q.1 - Chương 13: Bên Trong Quy Hạc Viên
 14. Q.1 - Chương 14: Thêm Dầu Vào Lửa
 15. Q.1 - Chương 15: Nhận Thức Muộn Màng
 16. Q.1 - Chương 16: Nhiếp Vân Trúc
 17. Q.1 - Chương 17: Khí Trường
 18. Q.1 - Chương 18: Tự Treo Cành Đông Nam (1)
 19. Q.1 - Chương 19: Trung Thần
 20. Q.1 - Chương 20: Suy Đoán
 21. Q.1 - Chương 21: Thu Hết Đông Sang
 22. Q.1 - Chương 22: Thu Hết Đông Sang (Hạ)
 23. Q.1 - Chương 23: Tiện Mồm
 24. Q.1 - Chương 24: Biểu Tỷ
 25. Q.1 - Chương 25: Thay Đổi Nhanh Chóng
 26. Q.1 - Chương 26: Khảo Thí Học Vấn
 27. Q.1 - Chương 27: Cao Mấy Tầng Lầu
 28. Q.1 - Chương 28: Già Lam Vũ (Thượng)
 29. Q.1 - Chương 29: Già Lam Vũ (Hạ)
 30. Q.1 - Chương 30: Đàm Tiếu
 31. Q.1 - Chương 31: Phức Tạp
 32. Q.1 - Chương 32: Bước Đầu Tiên (Thượng)
 33. Q.1 - Chương 33: Bước Đầu Tiên (Hạ) (Phần Đầu)
 34. Q.2 - Chương 34: Chuyện Ngày Tết
 35. Q.2 - Chương 35: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (1)
 36. Q.2 - Chương 37: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (3)
 37. Q.2 - Chương 38: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (4)
 38. Q.2 - Chương 39: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (5)
 39. Q.2 - Chương 40: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (6)
 40. Q.2 - Chương 41: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (7)
 41. Q.2 - Chương 42: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (8)
 42. Q.2 - Chương 43: Đánh Cuộc
 43. Q.2 - Chương 44: Xe Đẩy Nhỏ
 44. Q.2 - Chương 45: Mánh Khóe Đơn Giản
 45. Q.2 - Chương 46: Người Quen Cũ
 46. Q.2 - Chương 47: Tư Vị Chuyện Ngày Xưa
 47. Q.2 - Chương 48: Không Thể Lấy Yếu Thắng Mạnh
 48. Q.2 - Chương 49: Hơi Thở Mùa Xuân
 49. Q.2 - Chương 50: Sống Chung Kỳ Quái
 50. Q.2 - Chương 51: Nảy Sinh
 51. Q.2 - Chương 52: Bắt Đầu (Phần Đầu)
 52. Q.2 - Chương 53: Vui Mừng (Phần Đầu)
 53. Q.2 - Chương 54: Nhấn Nhiếp
 54. Q.2 - Chương 55: Chấn Nhiếp (Trung)
 55. Q.2 - Chương 56: Chấn Nhiếp (Hạ)
 56. Q.2 - Chương 57: Sau Lưng, Trước Mắt
 57. Q.2 - Chương 58: Hai Tỷ Đệ
 58. Q.2 - Chương 59: Giết
 59. Q.2 - Chương 60: Gió Táp Mưa Sa.
 60. Q.2 - Chương 61: Tình Thế Như Ván Cờ