Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

 • Mô Tả
  Mình chỉ vừa mới viết truyện. Mong mn ủng hộ, có sai sót mong mọi người bỏ qua cho. (@_@)
  Click để mở rộng...
  Mình chỉ vừa mới viết truyện. Mong mn ủng hộ, có sai sót mong mọi người bỏ qua cho. (@_@)

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1
 2. Chương 2
 3. Chương 3: Xuyênnnnnn???
 4. Chương 4
 5. Chương 5: Cưới Á???
 6. Chương 6
 7. Chương 7
 8. Chương 8
 9. Chương 9
 10. Chương 10: Nhận Ra!!!
 11. Chương 11
 12. Chương 12
 13. Chương 13: Thật Ngạc Nhiên! Đó Là Ngọc Tâm Sao?
 14. Chương 14
 15. Chương 15
 16. Chương 16
 17. Chương 17
 18. Chương 18
 19. Chương 19
 20. Chương 20
 21. Chương 21
 22. Chương 22
 23. Chương 23
 24. Chương 24
 25. Chương 25
 26. Chương 26
 27. Chương 27
 28. Chương 28
 29. Chương 29
 30. Chương 30: Hành Trình Xây Dựng Niềm Tin.
 31. Chương 31
 32. Chương 32
 33. Chương 33
 34. Chương 34
 35. Chương 35: Bí Mật Được Hé Lộ (1)
 36. Chương 36: Bí Mật Được Hé Lộ (2)
 37. Chương 37: Trở Về???
 38. Chương 38: Ngày Họp Mặt.
 39. Chương 39: Anh Ở Đâu???
 40. Chương 40: Bạn Mới.
 41. Chương 41: Này Thì Họp Nhóm.
 42. Chương 42
 43. Chương 43: Thân Phận (1)
 44. Chương 44: Thân Phận (2)
 45. Chương 45: Thân Phận (Giải Cứu)
 46. Chương 45: Thân Phận (Kết)
 47. Chương 46: Bà Chị Khó Tính
 48. Chương 47: Cảm Giác Quay Về.
 49. Chương 48
 50. Chương 49: Em Đang Quan Tâm Tôi Đấy Sao?
 51. Chương 50: Hẹn Hò.
 52. Chương 51: Hình Như Tôi Yêu Em.
 53. Chương 52: Hãy Để Tôi Chữa Lành Vết Thương Đó Cho Em.
 54. Chương 53:
 55. Chương Đôi Lời Tác Giả.
 56. Chương 54: Tình Địch? Của Delvin Hay Kelvin??? (P1)
 57. Chương 54: Tình Địch? Của Delvin Hay Kelvin!!! (P2)
 58. Chương 55: Tình Địch? Của Delvin Hay Kelvin!!! (P3)
 59. Chương 56: Kelvin Đúng Là Không Đơn Giản.
 60. Chương 57: Hy Vọng??? Trước Đây Có Nhưng Giờ Thì Hết Rồi.