Chiến Tùy (Convert)

 • Mô Tả
  Đại Tùy vương triều vì sao đột nhiên bại vong? Tùy Dạng Đế có phải là hôn quân? Sơn Đông nghĩa quân vì sao lũ lượt mà lên? Trương Tu Đà vì sao không thể ngăn cơn sóng dữ? Lý Mật quật khởi Trung Nguyên, tại thời kỳ cực thịnh, vì sao đột nhiên ngã xuống? Quần hùng tranh bá, kẻ thắng cuối cùng, vì sao là Lý Đường? Tất cả bí mật, đều ở 《Chiến Tùy》.

  Lời converter (Hiếu Vũ): Chiến Tùy là một bộ truyện hay, vô cùng hay, có thể đặt ngang hàng với những bộ truyện nổi tiếng cùng thể loại như Soán Đường, Thiên Hạ Kiêu Hùng hay Giang Sơn Mỹ Sắc.

  Tuy nhiên, khác với các bộ truyện trên, Chiến Tùy đi theo một con đường riêng: Không dây mơ rễ má như Lý Ngôn Khánh, không con ông cháu cha như Dương Nguyên Khánh, không bắt quàng làm họ như Tiêu Bố Y.

  Nhân vật chính của Chiến Tùy là Lý Phong Vân. Hắn không đi theo con đường làm quan cho Tùy rồi phản Tùy như nhiều kẻ khác mà lựa chọn con đường khởi nghĩa vũ trang ngay từ đầu.
  Tên tiếng trung: 战隋 - http://chuangshi.qq.com/bk/ls/227639.html
  Click để mở rộng...
  Đại Tùy vương triều vì sao đột nhiên bại vong? Tùy Dạng Đế có phải là hôn quân? Sơn Đông nghĩa quân vì sao lũ lượt mà lên? Trương Tu Đà vì sao không thể ngăn cơn sóng dữ? Lý Mật quật khởi Trung Nguyên, tại thời kỳ cực thịnh, vì sao đột nhiên ngã xuống? Quần hùng tranh bá, kẻ thắng cuối cùng, vì sao là Lý Đường? Tất cả bí mật, đều ở 《Chiến Tùy》. Lời converter (Hiếu Vũ): Chiến Tùy là một bộ truyện hay, vô cùng hay, có thể đặt ngang hàng với những bộ truyện nổi tiếng cùng thể loại như Soán Đường, Thiên Hạ Kiêu Hùng hay Giang Sơn Mỹ Sắc. Tuy nhiên, khác với các bộ truyện trên, Chiến Tùy đi theo một con đường riêng: Không dây mơ rễ má như Lý Ngôn Khánh, không con ông cháu cha như Dương Nguyên Khánh, không bắt quàng làm họ như Tiêu Bố Y. Nhân vật chính của Chiến Tùy là Lý Phong Vân. Hắn không đi theo con đường làm quan cho Tùy rồi phản Tùy như nhiều kẻ khác mà lựa chọn con đường khởi nghĩa vũ trang ngay từ đầu. Tên tiếng trung: 战隋 - http://chuangshi.qq.com/bk/ls/227639.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Muốn mất đầu
 2. Chương 2: Đan Hùng Tín cùng Từ Thế Tích
 3. Chương 3: Tóc bạc hình đồ
 4. Chương 4: Đông quận Trác thị
 5. Chương 5: Hoàng tào chủ làm chủ
 6. Chương 6: Đạo tặc Đao huynh
 7. Chương 7: Tự bộc
 8. Chương 8: Hoàng tước tại hậu
 9. Chương 9: Cướp ngục
 10. Chương 10: Trốn bán sống bán chết
 11. Chương 11: Đeo màn cô gái bí ẩn
 12. Chương 12: Đột biến
 13. Chương 13: Kèm hai bên
 14. Chương 14: Phẫn nộ Thôi Cửu
 15. Chương 15: Đoạt mệnh lao nhanh
 16. Chương 16: Người ngăn cản tan tác tơi bời
 17. Chương 17: Phá không mà đi
 18. Chương 18: Ngõa Đình
 19. Chương 19: Ta muốn giết người
 20. Chương 20: Ngươi còn có cái gì?
 21. Chương 21: Giở lại trò cũ
 22. Chương 22: Ngươi vì sao sợ hãi?
 23. Chương 23: Trường nhai đánh giết
 24. Chương 24: Tự cứu
 25. Chương 25: Rốt cục tiến vào Thôi thị môn
 26. Chương 26: Ta trong sạch
 27. Chương 27: Như thế nào chân tướng?
 28. Chương 28: Lưu vong
 29. Chương 29: Trọng binh
 30. Chương 30: Ai muốn tạo phản?
 31. Chương 31: Ta đi tạo phản
 32. Chương 32: Hợp tác
 33. Chương 33: Dạ bôn Mang Đãng Sơn
 34. Chương 34: Trần Tam tiên sinh
 35. Chương 35: Mang Đãng Sơn tụ nghĩa
 36. Chương 36: Giết người lập uy
 37. Chương 37: Tóc bạc soái
 38. Chương 38: Tự cho là?
 39. Chương 39: Mưu tính
 40. Chương 40: Dạ tập hạ đình
 41. Chương 41: Trùng thiên đại hỏa
 42. Chương 42: Tuy Thủy bờ sông
 43. Chương 43: Mỗi người một ý
 44. Chương 44: Bán độ đánh giết
 45. Chương 45: Chết no gan lớn
 46. Chương 46: Cùng đường mạt lộ
 47. Chương 47: Chỉ có tạo phản
 48. Chương 48: Đào dịch
 49. Chương 49: Trá thành
 50. Chương 50: Lại thiêu một cây đuốc
 51. Chương 51: Điên cuồng phu xe
 52. Chương 52: Định Đào mở rộng quân đội
 53. Chương 53: Hội sư Tiểu Long Cương
 54. Chương 54: Đánh cướp
 55. Chương 55: Theo như nhu cầu mỗi bên
 56. Chương 56: Đường sống
 57. Chương 57: Đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng
 58. Chương 58: Giết tiến vào đầm lớn hương
 59. Chương 59: Cạm bẫy
 60. Chương 60: Toàn quân bị diệt